ComputerLand: dobry kwartał i cały rok

Dzięki zwiększonym przychodom z kompleksowych projektów integracyjnych, zysk netto firmy za ostatnie 12 miesięcy wzrósł o blisko 35% i wyniósł 24,8 mln zł.

ComputerLand SA w I kwartale 2001r. osiągnął 88 mln zł przychodu, co stanowi 13-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2000 r. O 18% zwiększył się także zysk netto, który wyniósł ponad 3,15 mln zł. W całym finansowym roku 2001, zakończonym 31 stycznia, przychód firmy wyniósł 470 mln zł i był większy o 6% niż w ubiegłym roku finansowym. Zysk operacyjny firmy osiągnął 41 mln zł (wzrost o 60%), natomiast zysk netto wyniósł 24,8 mln zł (wzrost 34,8-proc.).

Tak znaczący wzrost wyników ComputerLand tłumaczy większymi przychodami z kompleksowych projektów integracyjnych. Firma podpisała m.in. kontrakt z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym SA i Bankiem Zachodnim SA na kompleksową realizację Systemu Gospodarki Własnej w tych instytucjach. Jego wartość przekracza 10 mln zł. Wdrożenie systemu ma się zakończyć jeszcze w 2001 r. ComputerLand podpisał też umowę na wdrożenie systemu informatycznego do obsługi księgowej jednego z departamentów PKO BP.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • Sytuacja makroekonomiczna nie wpływa na Apple
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?

W roku 2001 spółka planuje kontynuowanie strategii rozwoju usług webhostingu, ASP i integracji systemów e-biznes. Zamierza zwiększać kapitał obrotowy i wydatki na prace rozwojowe projektów realizowanych w sektorze: bankowo-finansowym, przemysłowym, administracji, telekomunikacji i opiece zdrowotnej. Walne zgromadzenie akcjonariuszy firmy podjęło decyzję o emisji 10 000 obligacji na okaziciela. Ich łączna nominalna wartość wyniesie 100 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200