Computer Associates zaprezentował bazę danych wyposażoną w technologię agentów neuronowych

Computer Associates (CA) zaprezentował najnowszą wersję obiektowej bazy danych, wyposażoną w technologię agentów neuronowych - Jasmine TND.

Computer Associates (CA) zaprezentował najnowszą wersję obiektowej bazy danych, wyposażoną w technologię agentów neuronowych - Jasmine TND.

Technologia CA Neugents pozwala na wykrywanie i śledzenie złożonych wzorców danych w dużych zasobach danych. Neugenty pozwalają aplikacjom biznesowym na prognozowanie zmiany warunków na rynkach i we wskazanych środowiskach, a nie tylko - jak w starszych rozwiązaniach - tylko na analizę tych warunków. Mogą one ponadto sugerować podjęcie odpowiednich działań, które umożliwią przedsiębiorstwu wykorzystanie szansy oraz unikanie zagrożeń. Neugenty mogą też analizować tendencje rynkowe czy złożone procesy produkcyjne. Ich zdolnośc do uczenia się umożliwia automatyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków, bez konieczności rekonfiguracji.

Jasmine TND, współdzieląca swoją infrastrukturę ze środowiskiem Unicenter TND, pozwala na tworzenie rozwiązań dla Internetu, sieci intranet i aplikacji typu klient/serwer za pomocą środowiska Jasmine Builder lub innych popularnych narzędzi. Obsługuje różnorodne urządzenia, włącznie z komputerami naręcznymi i palmtopami, co ma pozwolić korporacjom na znaczne zwiększenie dostępności do swoich zasobów danych.


TOP 200