Computer Associates wprowadza Erwin Examiner 1.0

Firma Computer Associates oferuje nową wersje programu służącego do wychwytywania błędów w projektach baz danych.

Firma Computer Associates oferuje nową wersje programu służącego do wychwytywania błędów w projektach baz danych, które mogłyby spowodować zwolnienie, czy też utrudnienie pracy systemów eBusiness. Erwin Examiner 1.0 rozszerza rozwiązanie modelowania danych CA ERwin. Nowa wersja programu sprawdza projekt, powiązania oraz jednolitość danych, a następnie automatycznie rekomenduje poprawki, co przyśpiesza proces tworzenia baz danych. ERwin Examiner jest jedną z części składowych systemu CA do tworzenia, wdrażania oraz zarządzania aplikacjami - ADvantage.

Computer Associates

www.ca.com


TOP 200