Computer Associates prezentuje system Unicenter 3.0

Firma rozpoczęła światową promocję najnowszej wersji popularnego narzędzia do zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Producent nadał systemowi bardziej modularną budowę, zachowując jednak ścisłą integrację pomiędzy jego poszczególnymi elementami.

Trzon systemu stanowi nowa wersja aplikacji Unicenter 3.0 Network and Systems Management - służąca do optymalizacji i kontroli pracy wszystkich aktywnych urządzeń działających w firmowej sieci, także w rozbudowanych heterogenicznych środowiskach sieciowych. Interfejs użytkownika systemu jest obecnie bardziej "przeglądarkowy" i opiera się na technologii Jasmine ii Portal. Jego głównym elementem jest centrum dowodzenia - Unicenter Explorer. Narzędzie wyposażono w klasyczny dwukolumnowy interfejs. Po lewej stronie znajdują się opcje związane z wyborem żądanych przez administratora informacji (topologia sieci w skali działu lub globalnej, przegląd procesów biznesowych). Prawe okno służy do wyboru sposobu prezentowania informacji. CA reklamuje przede wszystkim nowe funkcje wizualizacji struktury sieci, procesów biznesowych czy tworzenia zaawansowanych trójwymiarowych schematów np. firmowej platformy SAN lub przyjętego systemu klastrowania serwerów.

Dzięki oparciu Unicenter Explorer na technologii portalowej (Jasmine) zwiększono możliwości systemu w zakresie personalizacji przedstawianych danych i możliwości natychmiastowej wizualizacji problemu (np. uzyskania schematu gdzie przerwane jest łącze lub nie działa konkretna stacja robocza). Unicenter 3.0 NSM wzbogacił się o opcje związane z zarządzaniem środowiskiem Windows 2000 i rozwiązaniami Oracle i Sybase a także obsługę urządzeń bezprzewodowych.

Zobacz również:

  • Infrastruktura techniczna coraz trudniejsza w zarządzaniu
  • Jak zmieni się zarządzanie sprzętem Apple w macOS 13 (MDM) ?
  • Co się będzie działo w świecie danych w 2022 roku?

<b>Pomiary wydajności</b>

Kolejnym elementem systemu jest Unicenter Service Level Management 2.0. Narzędzie to służy do monitorowania i określania wydajności infrastruktury sieciowej i dostępności usług. Najnowsza wersja przeznaczona dla środowisk Windows i Unix zapewnia jeszcze bardziej zaawansowane funkcje raportowania zwłaszcza w zakresie wydajności usług intra i internetowych, wraz z określeniem czasu dostępu dla klientów. Trzecim, podstawowym unowocześnionym modułem jest pakiet Unicenter Web Infrastructure Management. W jego skład którego wchodzą aplikacje do monitoringu dostępności aplikacji e-biznesowych działających w oparciu o platformy J2EE. Pakiet zawiera narzędzia do kontroli pracy dwóch najpopularniejszych na świecie serwerów aplikacji - BEA WebLogic i IBM WebSphere. Uzupełnieniem rodziny Unicenter są nowe produkty z serii eTrust, zabezpieczające infrastrukturę IT oraz nowa linia rozwiązań typu "data availability" nazwana BrightStore.

Computer Associates wraz z premierą Unicenter 3.0 uprościł zasady licencjonowania produktu, zastępując tzw. cenowy przelicznik jednostek mocy używanych przez klienta systemów tradycyjnym modelem opartym na liczbie serwerów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200