Comparex - więcej mainframe'ów

Obroty BASF-Comparex Informationssysteme, dostawcy komputerów mainframe i urządzeń peryferyjnych, wyniosły w I pół. br. 574 mln DM i wzrosły o 7% w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku.

Obroty BASF-Comparex Informationssysteme, dostawcy komputerów mainframe i urządzeń peryferyjnych, wyniosły w I pół. br. 574 mln DM i wzrosły o 7% w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku.

Udział rynku niemieckiego w obrotach Comparexa doszedł do 287 mln DM, czyli wyniósł 50% i był o ok. 28 mln DM wyższy niż w roku ub. Wartość nominalna obrotów na rynkach zagranicznych była tylko nieznacznie większa od ubiegłorocznej (o 10 mln DM). Główną przyczyną tego niskiego wzrostu był spadek wartości innych walut w stosunku do marki.

Znaczne ożywienie popytu na komputery mainframe w I poł. br. spowodowało wzrost ich udziału w obrotach firmy do 41%.


TOP 200