Compaq zwalnia więcej niż planował

Compaq Computer planuje zwolnić 4 tys. osób, jako część trwającego procesu restrukturyzacyjnego spółki, mającego na celu obniżenie kosztów działalności.

Zwolnienia w Compaqu obejmą do końca tego roku 11 tys. stanowisk pracy, czyli 15% siły roboczej. Restrukturyzacja personalna ma przynieść firmie oszczędności w wysokości 900 mln rocznie. Odprawy dla zwalnianych 4 tys. osób kosztować będą koncern 490 mln USD. Firma tłumaczy swoją politykę restrukturyzacyjną koniecznością poprawy modelu biznesowego w okresie zastoju na rynku IT.

Przedstawiciele firmy szacują, że przychody ze sprzedaży zmniejszą się w II kwartale fiskalnym w porównaniu do wyników z pierwszego kwartału o ok. 9%. W I kw. wyniosły one 9,2 mld USD. W kwietniu br. Compaq spodziewał się, że przychody w kolejnych trzech miesiącach utrzymają się na niezmienionym poziomie. Firma szacuje, że przychody w III kwartale wyniosą 8,4 mld USD. Decyzja o cięciach personalnych została podyktowana przed wszystkim spadającym popytem na komputery w Europie. Największy spadek sprzedaży komputerów firmy zaobserwowano w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwajcarii.

Wyniki finansowe za II kw., który skończył się 30 czerwca br. Compaq przedstawi 25 lipca.