Compaq przeznaczył 100 mln USD na wsparcie dla Tru64 Unixa

Compaq uruchomił program inwestycyjny w wysokości 100 mln USD, mający na celu promocję i wsparcie systemu Tru64 Unix, przeznaczonego dla serwerów z rodziny Alpha. Poinformowano także, że firma chce zaangażować się w rozwój tej platformy jeszcze bardziej niż zapowiadała w poprzednich miesiącach.

Compaq uruchomił program inwestycyjny w wysokości 100 mln USD, mający na celu promocję i wsparcie systemu Tru64 Unix, przeznaczonego dla serwerów z rodziny Alpha. Poinformowano także, że firma chce zaangażować się w rozwój tej platformy jeszcze bardziej niż zapowiadała w poprzednich miesiącach.

Fundusz zostanie przeznaczony na zawiązywanie nowych umów z twórcami oprogramowania, marketing oraz wprowadzanie systemu na rynek. Podwojona zostanie liczba pracowników specjalizujących się w zakresie Tru64 i zwiększone zostaną wydatki na reklamę systemu. Firma zamierza również rozszerzyć umowy z niezależnymi twórcami oprogramowania oraz zwiększyć czterokrotnie fundusz przeznaczony na promocję ich produktów.