Compaq nadal traci na sprzedaży komputerów osobistych

W zakończonym 30 września III kwartale roku finansowego 1999 Compaq Computer uzyskał przychód 9,2 mld USD oraz zysk netto w wysokości 140 mln USD. W analogicznym okresie rok wcześniej sprzedaż firmy wyniosła 8,8 mld USD, natomiast zysk 115 mln USD. Wyniki te uwzględniają koszty związane z restrukturyzacją i przychód uzyskany ze sprzedaży większości udziałów w AltaViscie.

W zakończonym 30 września III kwartale roku finansowego 1999 Compaq Computer uzyskał przychód 9,2 mld USD oraz zysk netto w wysokości 140 mln USD. W analogicznym okresie rok wcześniej sprzedaż firmy wyniosła 8,8 mld USD, natomiast zysk 115 mln USD. Wyniki te uwzględniają koszty związane z restrukturyzacją i przychód uzyskany ze sprzedaży większości udziałów w AltaViscie.

W minionych trzech miesiącach dział Rozwiązań i Usług dla przedsiębiorstw

(Enterprise Solutions and Services) uzyskał przychód w wysokości 4,9 mld USD, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż produktów tego działu wzrosła o 14% i przyniosła firmie 3,3 mld USD, natomiast działalność usługowa wzrosła o 7% i osiągnęła wartość 1,6 mld USD. Zysk wypracowany przez cały dział wyniósł 599 mln USD. Wygenerował on 54% wszystkich przychodów firmy w omawianym kwartale.

Dział Produktów Powszechnego Użytku (Consumer) przyniósł przychód 1,5 mld USD, a więc o 15% większy niż przed rokiem. Zysk uzyskany przez dział to 65 mln USD. W omawianym kwartale przychody działu Consumer stanowiły 16% wszystkich przychodów firmy.

Sprzedaż działu Komputerów Osobistych (Commercial Personal Computing) spadła o 12% w porównaniu do III kw. w roku finansowym 1998 i o 16% w porównaniu do II kw. bieżącego roku finansowego, osiągając wartość 2,7 mld USD. Dział ten w III kw. br. finansowego odnotował stratę w wysokości 169 mln USD, w porównaniu do 225 mln straty odnotowanej kwartał wcześniej. Dział Komputerów Osobistych miał 30% udział w przychodach Compaqa w III kw.

Jako przyczyny słabych wyników sprzedaży komputerów osobistych przedstawiciele Compaqa podają zmiany w kanałach zaopatrzenia, walkę cenową z innymi producentami i skutki trzęsienia ziemi na Tajwanie. "Klienci bardzo dobrze przyjęli naszą ofertę PC, którą wprowadziliśmy w tym kwartale, i zamierzamy utrzymać pozycję lidera wśród światowych dostawców PC. Jednak nie dotrzymaliśmy kroku zmianom w sposobach sprzedaży PC i modelu ich dystrybucji. Zamierzamy to szybko zmienić" - stwierdził Michael Capellas, prezes Compaqa.

Pod względem geograficznym firma odnotowała wzrost sprzedaży o 2% w Ameryce Północnej i regionie EMEA, o 27% w Ameryce Łacińskiej, 18% w państwach Azji i Pacyfiku, 14% w Japonii oraz o 7% w Chinach.