Compaq: lepszy IV kwartał

Compaq Computer poinformował, że prognozy finansowe dotyczące wyników finansowych za czwarty kwartał ub.r., które zostały podane w październiku, zostały niepotrzebnie obniżone.

Compaq Computer poinformował, że prognozy finansowe dotyczące wyników finansowych za czwarty kwartał ub.r., które zostały podane w październiku, zostały niepotrzebnie obniżone. Prognozy koncernu, które mówiły o przychodach ze sprzedaży na poziomie 8-8,2 mld USD zostały obniżone do przedziału 7,6-7,8 mld USD.

Obecnie Compaq spodziewa się, że przychody w czwartym kwartale, zakończonym 31 grudnia, przekroczą kwotę 8 mld USD. Jednocześnie władze firmy są przekonane, że wpłynie to na ukształtowanie się w tym okresie zysku netto. Przewidywania spółki mówiły bowiem, że IV kwartał roku finansowego zakończy się stratą, tyle, że około 2,5 raza mniejszą niż w trzecim kwartale ub.r. (wyniosła ona wtedy 120 mln USD).

Zobacz również:

Przychody Compaqa za trzy ostatnie miesiące 2001 roku okażą się jednak o około jedną trzecią niższe w porównaniu do analogicznego kwartału w roku 2000, kiedy wyniosły 1,5 mld USD. Zysk, który udało się wypracować koncernowi w IV kw. ub.r. z wielkim prawdopodobieństwem nie dorówna wynikowi z tego samego okresu w roku 2000 (515 mln USD).

Pełne wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok obrachunkowy 2001 Compaq ogłosi 16 stycznia br.


TOP 200