CompTIA i CTS rozpoczynają współpracę

Międzynarodowa organizacja certyfikująca w dziedzinie wiedzy informatycznej, rozpoczęła oficjalną działalność w Polsce. Stosowne egzaminy przeprowadzać będzie Centrum Technik Sieciowych

"Certyfikat CompTIA to najczęściej pomost dla rozpoczynających karierę, pomiędzy szkołą średnią lub uczelnią a pierwszą pracą" - powiedział Rudolf Tagelaar, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu CompTIA w krajach Beneluxu. Ponad jedną trzecią testowanych na certyfikaty stanowią osoby pomiędzy 26 a 35 rokiem życia.

W Polsce CompTIA zamierza m.in. współpracować z agendami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w aktywnym zwalczaniu bezrobocia. W opracowywaniu certyfikatów CompTIA uczestniczą przedstawiciele zarówno największych firm, jak i niewielkich spółek, np. resellerów IT. Reprezentowane są wszystkie sektory rynku IT. Wśród tych największych znajdują się m.in. 3Com, Apple, Caldera, HP, IBM, Intel, Lotus, Microsoft, Novell, SuSE czy Tech Data.

Obecnie CompTIA wydaje na świecie łącznie 9 rodzajów certyfikatów. W Polsce CTS na początek udostępnia podstawowe certyfikaty: A+ (z zakresu podstawowej znajomości oprogramowania oraz budowy i obsługi PC-ta) oraz Network+ (z zakresu ogólnej wiedzy o sieciach). "Z czasem będziemy wprowadzać kolejne, coraz bardziej złożone certyfikacje" - zapowiedziała Julitta Kibil, wiceprezes CTS.