CompTIA i CTS rozpoczynają współpracę

Computing Technology Industry Association, organizacja non-profit, zrzeszająca ok. 8 tys. firm na całym świecie w 60 krajach i zajmująca się ustalaniem i wydawaniem certyfikatów wiedzy o technologiach informatycznych rozpocznie działalność w Polsce.

Computing Technology Industry Association jest organizacją non-profit, zrzeszającą ok. 8 tys. firm na całym świecie w 60 krajach. CompTIA zajmuje się ustalaniem i wydawaniem certyfikatów wiedzy o technologiach informatycznych. W ciągu kilkunastu lat istnienia organizacja wydała łącznie ok. 0,5 mln różnego rodzaju certyfikatów. Obejmują one zakres wiedzy - od podstawowych informacji na temat oprogramowania i sprzętu komputerowego, przez administrowanie siecią, po np. uczestnictwo w projektach e-commerce.

"Certyfikat CompTIA to najczęściej pomost dla rozpoczynających karierę, pomiędzy szkołą średnią lub uczelnią a pierwszą pracą" - powiedział Rudolf Tagelaar, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu CompTIA w krajach Beneluxu. Ponad jedną trzecią testowanych na certyfikaty stanowią osoby pomiędzy 26 a 35 rokiem życia. O upowszechnieniu certyfikatów świadczy zarazem fakt, że 12% zdających to osoby, które ukończyły 65 lat.

Zobacz również:

  • Ericsson i Apple doszły do porozumienia

W Polsce CompTIA zamierza m.in. współpracować z agendami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w aktywnym zwalczaniu bezrobocia. W opracowywaniu certyfikatów CompTIA uczestniczą przedstawiciele zarówno największych firm, jak i niewielkich spółek, np. resellerów IT. Reprezentowane są wszystkie sektory rynku IT. Wśród tych największych znajdują się m.in. 3Com, Apple, Caldera, HP, IBM, Intel, Lotus, Microsoft, Novell, SuSE czy Tech Data.

Obecnie CompTIA wydaje na świecie łącznie 9 rodzajów certyfikatów. W Polsce CTS na początek udostępnia podstawowe certyfikaty: A+ (z zakresu podstawowej znajomości oprogramowania oraz budowy i obsługi PC-ta) oraz Network+ (z zakresu ogólnej wiedzy o sieciach). "Z czasem będziemy wprowadzać kolejne, coraz bardziej złożone certyfikacje" - zapowiedziała Julitta Kibil, wiceprezes CTS.

Do ciekawszych, niedostępnych jeszcze w Polsce certyfikatów należą na pewno e-Biz+, który jest przyznawany po teście wiedzy z rozumienia zasad i znajomości rozwiązań stosowanych w e-businessie, czy CTT+, sprawdzający wiedzę i metodykę osób prowadzących szkolenia IT. Około 73% programów certyfikacyjnych stanowią te przyznawane w zakresie wiedzy podstawowej i na średnim poziomie. Ponad jedna czwarta to programy o charakterze zaawansowanym. Spośród wszystkich wydanych, CompTIA przyznaje ok. 3% certyfikatów w ramach programów zaawansowanych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200