Comp dla ZUS-u

Spółka podpisała umowę o wartości 13 mln zł na mocy której przez kolejne trzy lata będzie świadczyć usługi serwisowe dla ZUS.

Firma wygrała przetarg wartości 13 mln zł na usługi serwisowania 55 serwerów Sun Microsystems w centrali i oddziałach ZUS. Umowa oznacza przedłużenie dotychczasowej współpracy - Comp świadczył w ostatnich trzech latach serwis gwarancyjny serwerów ZUS.

Kontrakt zakłada, że Comp będzie dokonywał napraw w siedzibie ZUS i zapewni stałą pomoc techniczną

Zobacz również:


TOP 200