Combidata szkoli z technologii Oracle-a

Należąca do Prokomu spółka, jako pierwsza firma w Polsce, będzie prowadzić autoryzowane szkolenia z zakresu baz i hurtowni danych oraz narzędzi programistycznych Oracle.

Sopocka spółka jako jedyna firma w Polsce będzie mogła organizować szkolenia z zakresu baz i hurtowni danych oraz kursy dotyczące narzędzi programistycznych. Tym samym Oracle Polska złamał monopol w tej dziedzinie, którego jeszcze kilka miesięcy temu stanowczo bronił. Wcześniej wprawdzie ComputerLand i ICL uzyskały pozwolenia na prowadzenie szkoleń, ale tylko z zakresu , nie z technologii. Combidata jest jedną z największych firm szkoleniowych (trzecia lokata w zestawieniu firm zajmujących się szkoleniami IT wg tegorocznego raportu Computerworld TOP 200). W kraju ma 6 oddziałów w dużych miastach.

Związki Prokomu i , choć nie mają długiej historii, ostatnio układają się bardzo pomyślnie. Według nieoficjalnych danych, w pierwszym półroczu 2001 r. Prokom osiągnął najlepsze wyniki w sprzedaży aplikacji Oracle. W drugiej połowie roku Prokom zawarł prestiżowy kontrakt na wdrożenie aplikacji w PZU SA.

Zobacz również:

***

Więcej o współpracy Combidaty z Oracle w tygodniku Computerworld nr 25/2002 (24 czerwca br.)


TOP 200