Comarch inwestuje w projekty internetowe

Pierwszym przedsięwzięciem będzie utworzenie spółki utrzymującej rekordy medyczne pacjentów w formie elektronicznej EHR (Electronic Health Record).

Comarch podpisał porozumienie z Forum Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych o przystąpieniu do Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego przez objęcie czterech certyfikatów inwestycyjnych o wartości 250 tysięcy złotych każdy. Celem udziału w Funduszu jest prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nowych technologii i usług internetowych. Właśnie z tych pieniędzy będzie finansowana inwestycja w EHR.

Comarch będzie wykorzystywał Zamknięty Fundusz Inwestycyjny do finansowania projektów, które nie są przedmiotem podstawowej działalności firmy, czyli budowy i eksploatacji korporacyjnych systemów informatycznych. Comarch planuje pozostać jedynym inwestorem Funduszu. "Jako firma innowacyjna dysponujemy nowoczesnymi technologiami IT, wiedzą dziedzinową i modelami biznesowymi niezbędnymi do uruchamiania nowych przedsięwzięć. Finansowanie ich przez Fundusz w postaci nowych podmiotów umożliwi uzyskanie przejrzystości w sprawozdawczości Comarch przez wydzielenie działalności inwestycyjnej, stworzy możliwość współfinansowania tej działalności przez innych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz ułatwi przyznanie opcji na akcje osobom zaangażowanym w tą działalność" - wyjaśnia prof. Janusz Filipiak, Prezes Comarch.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200