Comarch bez przetargów publicznych?

SAS Institute żąda wyrzucenia krakowskiej firmy z konkursów za publiczne pieniądze. Powodem jest niewykonanie zlecenia dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w którym Coamrch miał wdrożyć system bezpieczeństwa żywności.

Jak informuje Puls Biznesu, zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych firmy, które nie wykonają publicznego zadania i nie naprawią szkody (niezależnie od wielkości) do dnia ogłoszenia kolejnych przetargów, muszą być z nich wykluczane przez trzy lata. Comarch szkodę naprawił (zapłacił GIS odszkodowanie i kary za odstąpienie od umowy), więc nie grozi mu trzyletnia kara. Mimo to, jeden z konkurentów przypomina, że przez niedotrzymanie umowy klient Comarchu stracił unijne dofinansowanie, a firma przez rok uchylała się od naprawienia szkody i żąda wyrzucenia Comarchu z zamówienia na hurtownię danych dla Ministerstwa Finansów.

Jeszcze w tym tygodniu sprawą zajmą się arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, a potem pewnie także sąd.


TOP 200