Comarch CDN XL wsparciem dla dystrybutora marki Puma

Za wdrożeniem zintegrowanego rozwiązania przemawiała przede wszystkim konieczność usprawnienia procesów związanych z obsługą magazynu.

Z jednej strony, oczekiwano poprawy jakości i skrócenia czasu realizacji zamówień, z drugiej zaś - zwiększenia kontroli nad produktami i materiałami handlowymi wypożyczanymi do działań marketingowych, pokazów i imprez sportowych. Przed uruchomieniem systemu firmy procesy magazynowe Puma Polska były wspierane za pośrednictwem arkuszy kalkulacyjnych. Wykorzystywany wcześniej system biznesowy nie obejmował wszystkich działań z logistyki. Przedstawiciele spółki podkreślają, że rozwiązanie było czasochłonne, utrudniało zarządzanie magazynem wzorów i powodowało wydłużenie operacji magazynowych. Wdrożenie systemu Comarch CDN XL pozwoliło na usprawnienie działań związanych z prowadzeniem wypożyczeń, kontrolą stanów magazynowych, zarządzaniem magazynem oraz rozliczaniem kosztów wzorów obuwia i odzieży dla potrzeb działu księgowości. "Comarch CDN XL pozwala śledzić w sposób ciągły łańcuch procesów, począwszy od rejestracji zapotrzebowania na wzory w działaniach marketingowych, poprzez import towarów, obsługę wydań i przyjęć oraz automatyczne generowanie księgowań kosztowych do systemu finansowego. Uzyskaliśmy cenne narzędzie usprawniające procesy logistyczne i dające nad nimi pełną kontrolę" - mówi Artur Katarzyński, kierownik Działu Logistyki w firmie Puma Polska. Wykorzystanie zintegrowanego systemu pozwoliło na skrócenie czasu obiegu informacji między poszczególnymi działami z kilku godzin do kilku minut. Za uruchomienie systemu odpowiadali specjaliści firmy Datacom Software.


TOP 200