ComNet w Internecie, Internet na ComNecie

Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe przygotowują duże stoisko na wystawę ComNet, prezentujące możliwości Internetu.

Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe przygotowują duże stoisko na wystawę ComNet, prezentujące możliwości Internetu.

Na stoisku stanie kilkanaście komputerów dostępnych dla publiczności. obiecuje założenie na czas trwania konferencji i wystawy okolicznościowych kont internetowych wszystkim firmom obecnym na ComNecie. Możliwe będzie również doprowadzenie końcówki Internetu na wskazane stoisko za opłatą stanowiącą zwrot kosztów instalacji. W przygotowaniu stoiska NASK-owi pomogą firmy, które dostarczą oprogramowanie i sprzęt: Compaq (serwery i stacje), Novell (oprogramowanie do korzystania z usług internetowych: WordPerfect Internet Publisher for Windows oraz WordPerfect Publisher Pro for Windows) i Prokom. W ostatnich dniach doszło również do porozumienia organizatorów Konferecji i Wystawy Techniki Telekomunikacyjnej i Sieciowej ComNet z amerykańskimi organizacjami US Trade and Development Agency i Telecommunications Industry Association, które podczas wystawy zorganizują spotkanie decydentów z całej Europy Środkowowschodniej w dziedzinie łączności. Wezmą w nim udział także przedstawiciele amerykańskich firm oraz administracji. Dwudniowa konferencja będzie sfinansowana przez rząd amerykański. Jej celem ma być przyspieszenie rozwoju sektora komunikacyjnego w tej części Europy.


TOP 200