ComNet Warsaw '95

Amerykanie i Czesi mają swój ComNet teraz i my będziemy mieli swoją prestiżową konferencję sieciową. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Techniki Telekomunikacyjnej i Sieciowej ComNet Warsaw '95 odbędzie się w Warszawie w terminie 20-22 czerwca 1995 r. ComNet Warsaw to klucz do rynku telekomunikacyjnego i sieciowego w Polsce oraz idealna platforma do kontaktów handlowych. Miejscem wystawy ma być Pałac Kultury i Nauki. Organizatorzy liczą, że weźmie w niej udział 120 wystawców, a stoiska zajmą 5 tys. m kw. Oczekiwaną liczbę zwiedzających szacuje się na 10 tys.

Amerykanie i Czesi mają swój ComNet teraz i my będziemy mieli swoją prestiżową konferencję sieciową. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Techniki Telekomunikacyjnej i Sieciowej ComNet Warsaw '95 odbędzie się w Warszawie w terminie 20-22 czerwca 1995 r. ComNet Warsaw to klucz do rynku telekomunikacyjnego i sieciowego w Polsce oraz idealna platforma do kontaktów handlowych. Miejscem wystawy ma być Pałac Kultury i Nauki. Organizatorzy liczą, że weźmie w niej udział 120 wystawców, a stoiska zajmą 5 tys. m kw. Oczekiwaną liczbę zwiedzających szacuje się na 10 tys.

Konferencja adresowana jest głównie do technologów, programistów, administratorów sieci lokalnych PC, pracowników placówek naukowo-badawczych, specjalistów telekomunikacji w tym szefów TP S.A., inżynierów systemowych budujących sieci lokalne. Problematyka polityki i uregulowań prawnych z pewnością zainteresuje wszystkich podejmujących ważne decyzje handlowe z zakresu telekomunikacji i rozwiązań sieciowych.

Uczestnikom konferencji umożliwi się bezpośredni kontakt z decydentami branży telekomunikacyjnej i przedstawicielami głównych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

Cykl konferencji odbywających się w ramach ComNet Warsaw obejmie szeroką tematykę telekomunikacji oraz wykorzystania technologii sieciowych. Pierwsza grupa tematyczna zajmie się technicznymi aspektami łączności. W tej grupie omawiane będą nowe formy łączności, takie jak techniki bezprzewodowe, telefonia komórkowa, przekazy satelitarne, a także poruszone bedą sprawy sieci lokalnych PC LAN, sieci Ethernet, protokołów TCP/IP, OSI i NatWare; metodyka zarządzania sieciami, case studies oraz problematyka sieci rozległych tj. FDDI, WAN. Szczególnie dużo uwagi będzie poświęcone sieciom lokalnym oraz ich współpracy z sieciami rozległymi. Druga grupa skupi się na polityce regionalnej i różnych aspektach prywatyzacji.

Organizatorem ComNet Warsaw jest IDG World Expo (WEC) filia International Data Grup. Kontakt: IDG Poland S.A., 04-228 Warszawa, ul. Tytoniowa 20, skr. poczt. 73, tel. 15 20 45, fax 15 44 95. Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 1995 r.


TOP 200