ComNet Warsaw '95

W dniach 20-22 czerwca w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Techniki Telekomunikacyjnej i Sieciowej ComNet Warsaw '95, zorganizowana przez IDG WorldExpo Corporation.

W dniach 20-22 czerwca w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Techniki Telekomunikacyjnej i Sieciowej ComNet Warsaw '95, zorganizowana przez IDG WorldExpo Corporation.

Wystawa

Na powierzchni ponad 2 tys. m<sup>2</sup> swoją ofertę prezentowało ok. 50 wystawców. Większość z nich to polskie przedstawicielstwa największych światowych producentów branży telekomunikacyjnej m.in. Motorola, Nokia, Alcatel, Schrack-Ericsson, 3M Poland, AT&T, Philips, Novell. Oprócz nich wystawiały się także firmy polskie, takie jak: ATM, Computex Telecommunications, Intertrading, Uni-Net, Solidex, Telekomunikacja Polska S.A., Telekom-Telos, DGT i inne.

Największą grupę prezentowanych produktów stanowiły urządzenia obsługujące lokalne i rozległe .

Wśród nich warto wymienić np. routery i przełączniki Cisco Systems oraz Fore Systems, które były prezentowane na stoiskach firm i ATM. Apexim demonstrował poza tym produkty angielskiej firmy NewBridge, której rodzina MainStreet od stycznia br. stanowi bazę cyfrowej sieci szkieletowej TP S.A., obejmującej, na razie, ok. 20 miast w Polsce. Systemy okablowania strukturalnego były prezentowane przez i Mod-Tap. Obecni na wystawie byli także operatorzy Internetu (NASK, ATM oraz ich partnerzy). Prokom, Novell, Compaq, NASK zosrganizowały stoisko internetowe, na którym umożliwiono zwiedzającym, dostęp do Internetu i posługiwanie się novellowskim interfejsem LAN WorkPlace 5 for Windows i DOS.

Inną grupę stanowiły urządzenia powszechnej telefonii przystosowane do pracy w technologii bezprzewodowej i komórkowej. Nie przedstawiono jednak żadnych nowości. Swoje osiągnięcia zaprezentowały Motorola, Nokia, Alcatel Business Systems i AT&T. Lokalne usługi telefoniczne przedstawiali najwięksi potentaci polskiego rynku - TP S.A. i Centertel.

Konferencje i seminaria

Integralną częścią wystawy ComNet '95 były konferencje i seminaria.

Pierwszego dnia równolegle odbywały się seminaria poświęcone: podstawom technologii ATM, sieci Internet i serwisom online oraz transmisji danych poprzez sieci komputerowe.

Drugi i trzeci dzień były poświęcone sesjom plenarnym. W pierwszej grupie tematycznej omówiono techniki bezprzewodowe (telefonia komórkowa oraz przekazy satelitarne), łączenie sieci lokalnych z sieciami rozległymi, metodykę zarządzania sieciami, sieciowe systemy operacyjne, a także architekturę docelową sieci komputerowej w Polsce.

Druga grupa tematyczna dotyczyła kwestii polityki i uregulowań prawnych związanych z inwestycjami na polskim rynku telekomunikacyjnym. W trakcie trwania konferencji omówiono zagadnienia podstaw prywatyzacji telekomunikacji, konkurencji i przyszłości polskiego rynku telekomunikacyjnego, strategii ochrony oraz zarządzania siecią, równowagi między publicznymi i prywatnymi sieciami a także efektywnej integracji systemów sieciowych.

Co dalej?

Trzy lata temu ComNet po raz pierwszy odbył się w Europie Środkowowschodniej, w Pradze. Liczba wystawców była zbliżona do tej, która wzięła udział w ComNet Warsaw '95. Marzeniem organizatorów jest, by warszawski ComNet rozwijał się tak dynamicznie jak czeski, w którym miesiąc temu wzięło udział 120 firm i 13 tys. zwiedzających. Istniejący od 15 lat Comnet rozszerzył swoją działalność w 1995 r. o trzy kraje: Polskę, Brazylię i Chiny. Istnieją plany zorganizowania ComNetu w 1996 r. w Rosji nad Morzem Czarnym, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.


TOP 200