ComNet Warsaw '95

"Polska i inne kraje Europy Środkowej oraz Wschodniej stoją przed historyczną szansą. Stopień rozwoju notowany w Europie Zachodniej mogą osiągnąć w czasie dziesięciokrotnie krótszym", powiedział Gunnar Kuehler, wiceprezes IDG World Expo na Europę Wschodnią, w czasie konferencji prasowej poprzedzającej czerwcową wystawę telekomunikacji i sieci komputerowych ComNet Warsaw '95.

"Polska i inne kraje Europy Środkowej oraz Wschodniej stoją przed historyczną szansą. Stopień rozwoju notowany w Europie Zachodniej mogą osiągnąć w czasie dziesięciokrotnie krótszym", powiedział Gunnar Kuehler, wiceprezes IDG World Expo na Europę Wschodnią, w czasie konferencji prasowej poprzedzającej czerwcową wystawę telekomunikacji i sieci komputerowych ComNet Warsaw '95.

ComNet po raz pierwszy w krajach Europy Wschodniej zorganizowano w Pradze w 1993 r., a ponieważ odniósł on tam duży sukces (9 tys. uczestników z 18 krajów) odbywa się w tym samym miejscu co roku. Sukces praskiej imprezy skłonił IDG World Expo do organizacji podobnej imprezy w Warszawie.

Organizatorzy ComNetu chcą zadbać, by na targach zjawili się właściwi ludzie: biznesmeni, przemysłowcy, bankowcy i służba zdrowia - wszyscy, od których zależy decyzja, jaki sprzęt zostanie w przyszłości wybrany do komputeryzacji całych branż i w jaki sposób wykorzysta się jego możliwości.

Jako pierwsi miejsce na Comnet Warsaw '95 wykupili przedstawiciele wielkich międzynarodowych koncernów: Philipsa, 3M Poland, Motoroli, Nokii, Apple, Alcatela, AT&T, Schrack-Ericson, ATM. Swoje stoisko będzie też miała TP S.A. Z polskich firm jako pierwszy potwierdził udział na Targach krakowski Telkom-Telos.

W USA ComNet jest gigantycznym przedsięwzięciem o prestiżowym charakterze. W tym roku powierzchnia ekspozycji wyniosła ponad 50 tys. m2, zaś swoje produkty wystawiało ponad 400 firm.


TOP 200