ComArch w szkole

Konsorcjum spółek ComArch oraz ComArch Kraków podpisało z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu umowy na komputeryzację polskich szkół.

Łączna wartość umów wynosi ok. 15 mln zł brutto. ComArch dostarczy do szkół komputery NTT. W ciągu ostatniego roku łączna wartość wszystkich umów zawartych przez ComArch z MENiS wyniosła ok. 23,4 mln zł.

Oprócz krakowskiego integratora komputery dla szkół dostarczą Prokom oraz Ogolnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK). Firmy zostały wybrane w przetargu zorganizowanym przez MENiS. Łączna wartość projektu wynosi 25,5 mln złotych.

Zobacz również: