ComArch się konsoliduje

W pierwszym kwartale 2002 r. firma planuje zakończyć restrukturyzację grupy kapitałowej. ComArch Kraków SA połączy się z ComArch Warszawa, ComArch Poznań i ComArch Gdańsk.

W pierwszym kwartale przyszłego roku ComArch SA planuje zakończyć restrukturyzację grupy kapitałowej. Spółka ComArch Kraków wchłonie trzy podmioty obecnie zależne od spółki macierzystej ComArch SA. Będą to: ComArch Warszawa, ComArch Poznań i ComArch Gdańsk. W dwóch pierwszych spółkach krakowski podmiot posiada 99% udziałów, w trzeciej - 92%. W miejsce obecnie działających spółek utworzone zostaną odziały ComArch Kraków.

Przedstawiciele ComArchu uważają, że takie przeorganizowanie struktury pozwoli na zmniejszenie kosztów działania Grupy ComArch o ok. 400 tysięcy złotych rocznie. W wyniku fuzji nie ulegnie zmianie liczba zatrudnionych.

Zobacz również:

***

ComArch w górę


TOP 200