ComArch przygotowany do konsolidacji

Kapitał zakładowy ComArch Kraków SA został podwyższony w drodze emisji akcji o 2,6 mln zł. Za pozyskane środki firma przejmie spółki zależne ComArchu w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.

Kapitał zakładowy ComArch Kraków SA został podwyższony w drodze emisji akcji o 2,6 mln zł, do kwoty 28,04 mln zł. Wszystkie wyemitowane akcję objęła spółka ComArch SA.

Podwyższenie kapitału zakładowego Comarch Kraków dokonano w celu pozyskania środków na zapowiadaną konsolidację spółek zależnych - ComArch Warszawa, ComArch Poznań, ComArch Gdańsk. Udziały w tych spółkach obejmie ComArch Kraków SA.

Zobacz również:


TOP 200