ComArch przejmuje udziały ComArch Internet Ventures

ComArch SA nabyła od spółki zależnej ComArch Internet Ventures SA 90 udziałów firmy NetBrokers. Transakcja o wartości 275 tys. zł, finansowana ze środków własnych spółki, ma dla ComArchu charakter dłu...

ComArch SA nabyła od spółki zależnej ComArch Internet Ventures SA 90 udziałów firmy NetBrokers. Transakcja o wartości 275 tys. zł, finansowana ze środków własnych spółki, ma dla ComArchu charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Po zakończeniu rejestracji podwyższenia kapitału ComArch będzie posiadał udziały przekładające się na 30 % głosów na zgromadzeni wspólników spółki.

Zobacz również:


TOP 200