ComArch podzieli akcje w stosunku 1:2

Krakowski ComArch SA 10 września br. przeprowadzi podział akcji w stosunku 1:2. Transakcja dotyczy 470 tys. akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A i B oraz 1 052 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.

Krakowski ComArch SA 10 września br. przeprowadzi podział akcji w stosunku 1:2. Transakcja dotyczy 470 tys. akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A i B oraz 1 052 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.