ComArch podwyższył kapitał akcyjny

ComArch SA podwyższył kapitał akcyjny do ok. 6 mln zł. Dzieli się on obecnie na 3 044 tys. akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.

ComArch SA podwyższył kapitał akcyjny do ok. 6 mln zł. Dzieli się on obecnie na 3 044 tys. akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.

Krakowska firma przygotowuje się także do kolejnej emisji, która obejmie 500 tys. akcji sprzedawanych w transzach dla inwestorów zagranicznych, dotychczasowych akcjonariuszy i nowych inwestorów indywidualnych.


TOP 200