ComArch podwyższy kapitał akcyjny

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch SA podejmie dzisiaj decyzję w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch SA podejmie dzisiaj decyzję w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego. Ma to nastąpić poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji z 1 do 2 zł, publiczną emisję akcji serii E i emisję akcji serii F dla kadry zarządzającej. Kapitał akcyjny ComArchu ma wzrosnąć z 3 044 000 do 6 088 000 zł.