ComArch podał prognozę wyników finansowych na 2000 r.

Zarząd ComArch SA zakłada, że w 2000 r. przychody ze sprzedaży wyniosą ok. 170 mln zł.

Zarząd ComArch SA zakłada, że w 2000 r. przychody ze sprzedaży wyniosą ok. 170 mln zł. Zysk netto w tym okresie ma osiągnąć wartość 20,5 mln zł. Zarząd sporządził powyższą prognozę w oparciu o zawarte dotychczas umowy i na podstawie przewidywań dotyczących możliwości pozyskania nowych zleceń.


TOP 200