ComArch: nowa spółka

Krakowski sąd rejonowy zarejestrował CIV Sp. z o.o. - spółkę zależną krakowskiego integratora. CIV będzie prowadzić działalność teleinformatyczną, polegającą na dostarczaniu łącz teleinformatycznych na potrzeby własne, spółek grupy ComArch oraz realizowanych przez firmę kontraktów.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 1 tys. udziałów po 50 zł każdy. ComArch SA objął 999 udziałów za gotówkę po wartości nominalnej. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych udziałów wynosi 1 tys. głosów.

Zobacz również:

  • Spotify prognozuje 100 mld USD przychodów w ciągu 10 lat
  • W porównaniu z europejskim polski przemysł nie lubi nowoczesnych technologii
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200