ComArch łączy spółki zależne

Krakowski sąd zarejestrował przejęcie przez ComArch Kraków SA, spółek zależnych firmy w Poznaniu, Warszawie i Gdańsku.

Spółki ComArch Warszawa, ComArch Poznań i ComArch Gdańsk zostały połączone z ComArch Kraków SA – spółką zależną ComArch SA. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez ComArch Kraków całego majątku trzech podmiotów zależnych, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Konsolidacja ma na celu ograniczenie kosztów działalności grupy ComArch.

Zobacz również: