ComArch bliżej Oracle

Krakowska spółka, obok ComputerLandu, będzie drugi partnerem Oracle w Polsce, posiadającym status Certified Advantage Partner (CAP). Jest to najwyższy tytuł partnerski Oracle.

ComArch został wyróżniony za kompetencje we wdrażaniu rozwiązań Oracle oraz wartość sprzedaży produktów amerykańskiej firmy. Tytuł CAP zapewnia spółce prawo do: nieograniczonej liczby licencji developerskich na technologie Oracle, bezpłatnego wsparcia technicznego czy nielimitowanej ilości zgłoszeń technicznych.