Cocom do likwidacji?

Cocom (Coordinating Committee for Multirateral Export Control) - organizacja zajmująca się przez ponad 30 lat kontrolą handlu produktami ''high technology'' m.in. z krajami Europy Wschodniej i ZSRR - prawdopodobnie przestanie istnieć w dotychczasowej formie.

Cocom (Coordinating Committee for Multirateral Export Control) - organizacja zajmująca się przez ponad 30 lat kontrolą handlu produktami ''high technology'' m.in. z krajami Europy Wschodniej i ZSRR - prawdopodobnie przestanie istnieć w dotychczasowej formie.

Na spotkaniu przedstawicieli tej organizacji w Oslo, w dniu 4 listopada br. stwierdzono, że zagrożeniem dla pokoju na świecie są terroryści i kraje wspomagające terroryzm, a nie kraje Europy Środkowej i Wschodniej.

Zdaniem uczestników spotkania konieczna jest dalsza kontrola dostępu do najnowszych technologii. W skład nowej organizacji kontrolującej eksport powinna wchodzić również Rosja, ew. byłe republiki radzieckie i Chiny.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200