Cockpit połączy komunikację

Najnowszym projektem rozwojowym realizowanym w Novellu jest zunifikowana platforma komunikacji. Ma być rozwiązaniem otwartym, zdolnym do integracji z innymi środowiskami.

Novell jest często postrzegany jako dostawca rozwiązań integrujących różne usługi i systemy. Podobna idea przyświecała twórcom platformy Cockpit, najnowszego projektu firmy. Jej istotą ma być komunikacja na każdym poziomie, przy wykorzystaniu różnych źródeł treści oraz serwisów z niej korzystających. Trochę przypomina to rozwiązania typu mesh. W odróżnieniu od innych istniejących rozwiązań, ma być narzędziem otwartym, wyposażonym w dobrze udokumentowane API, które umożliwi integrację z istniejącymi zasobami. Dodatkową zaletą otwartych standardów w Cockpit będzie możliwość wyboru składników platformy. Jeśli organizacja już wykorzystuje bazę danych, będzie mogła z niej skorzystać przy wdrożeniu nowego narzędzia. Jeśli w firmie już działa system pracy grupowej oraz standardowe narzędzia do publikacji treści, także będzie można je zintegrować.

Źródła zewnętrzne

Serwisy te niekoniecznie muszą pochodzić z firmowych zasobów IT. Równie dobrze może to być usługa

realizowana przez innego dostawcę, o ile udostępnia on odpowiednie API, które umożliwia integrację z platformą Cockpit. W ten sposób treść dotycząca danej osoby jest łączona ze sprawami biznesowymi, pracą w grupie i tworzeniem społeczności. Przy wykorzystaniu serwisów typowych dla Web 2.0 można tworzyć grupy zajmujące się konkretnymi zadaniami. Cockpit będzie zapewniać narzędzia do utworzenia takich grup, usprawniać komunikację między nimi oraz monitorować ich aktywność. Dodatkowym narzędziem, doskonale znanym ze swojej internetowej wersji, będzie komunikator. W odróżnieniu od zamkniętych sieci, z Cockpitem będzie można zintegrować także zewnętrzną usługę komunikatora, o ile udostępnione będzie odpowiednie narzędzie API. Przypomina to nieco transporty do obcych sieci, popularne w serwerach usługi Jabber.

Cockpit połączy komunikację

Open Collaboration Platform - projekt, który ma zunifikować komunikację w firmie.

Łączenie treści ma się odbywać w czasie rzeczywistym, z różnych źródeł i formatów, przy zachowaniu automatycznej aktualizacji treści. Zdjęcia opublikowane w serwisie takim jak Flickr będą mogły pojawić się w zasobach związanych z daną osobą i zależnie od ustalonych uprawnień, będzie można z nich skorzystać. W komunikacji firmowej pracownicy będą zaś mogli posłużyć się takimi narzędziami, jak blogi czy szybkie publikowanie edytowalnej treści w serwisach podobnych do Wiki. Integracja treści ma dotyczyć nie tylko odczytywania istniejącej zawartości różnych zasobów, ale także współpracy nad ich tworzeniem. Oprócz eksportu i importu do różnych serwisów, wspólna praca będzie mogła obejmować także tworzenie treści i jej przeglądanie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200