Co zobaczymy na KST 2001?

Z roku na rok rośnie wielkość i znaczenie firmowej oferty sprzętowej towarzyszącej Krajowemu Sympozjum Telekomunikacyjnemu w Bydgoszczy, która staje się coraz bardziej istotnym elementem imprezy – pomimo ograniczonych terenów wystawowych. Z wielu firmowych ekspozycji obejmujących systemy, urządzenia i usługi telekomunikacyjne redakcja ''NetWorlda'' wybrała reprezentatywne dla różnych segmentów rynku telekomunikacyjnego. W zestawieniu uwzględniliśmy zarówno największych producentów, mających istotny wpływ na kształtowanie się rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jak i mniejszych, lecz dynamicznie działających producentów, integratorów i operatorów usług telekomunikacyjnych, którzy oferują nowe bądź nietypowe produkty i usługi komunikacyjne.

Z roku na rok rośnie wielkość i znaczenie firmowej oferty sprzętowej towarzyszącej Krajowemu Sympozjum Telekomunikacyjnemu w Bydgoszczy, która staje się coraz bardziej istotnym elementem imprezy – pomimo ograniczonych terenów wystawowych. Z wielu firmowych ekspozycji obejmujących systemy, urządzenia i usługi telekomunikacyjne redakcja 'NetWorlda' wybrała reprezentatywne dla różnych segmentów rynku telekomunikacyjnego. W zestawieniu uwzględniliśmy zarówno największych producentów, mających istotny wpływ na kształtowanie się rynku telekomunikacyjnego w Polsce, jak i mniejszych, lecz dynamicznie działających producentów, integratorów i operatorów usług telekomunikacyjnych, którzy oferują nowe bądź nietypowe produkty i usługi komunikacyjne.

Alcatel Polska

Co zobaczymy na KST 2001?

Oferta Alcatela do budowy Sieci Następnej Generacji (NGN)

Wiodącym tematem ekspozycji Alcatela są rozwiązania oraz sprzęt dla sieci następnej generacji NGN (Next Generation Network). W tej koncepcji sieci przyszłości (rozwinięcie dotychczasowej strategii Alcatel 2IP) zakłada się budowę nowych i modernizację już istniejących elementów sieci, tak aby były one jednorodne pod względem oferowanych usług. Wprowadzane zmiany mają głównie na celu uproszczenie infrastruktury, poprawę sprawności zarządzania, zwiększenie otwartości zainstalowanych w niej systemów oraz różnorodności świadczonych przez nie usług. Przedstawiane systemy komutacji i przełączania są standardowo wyposażane w aplikacje zarządzania elementami sieci i taryfikacji usług.

Alcatel przedstawia różnorodne elementy obejmujące szkieletowe rozwiązania transmisyjne (zintegrowane węzły szkieletowe i metropolitalne), całkowicie optyczną przełącznicę Cross Light do łączenia i krosowania traktów optycznych DWDM oraz miejskie linie radiowe A 9600 USY – będące podstawą tworzenia systemów komutacyjnych nowej generacji. Dotyczy to również prezentacji abonenckich central pakietowych z funkcjami głosowymi VoP (Voice over Packet), zapewniających dynamiczny dostęp do Internetu za pośrednictwem współczesnej technologii trwałego dostępu AO/DI (Always On Dynamic ISDN). Można również poznać kompleksowe rozwiązania w zakresie transmisji danych i integracji systemów teleinformatycznych.

Co zobaczymy na KST 2001?

Alcatel oferuje – jako element pakietowej infrastruktury sieci transmisji danych – urządzenia szkieletowe klasy operatorskiej A 7770

Alcatel oferuje – jako element pakietowej infrastruktury sieci transmisji danych – urządzenia szkieletowe klasy operatorskiej A 7670 i A 7770, a także urządzenia brzegowe sieci z przeznaczeniem do prowadzenia ruchu IP. W zintegrowanej, łatwej w zarządzaniu sieci pakietowej jest możliwe świadczenie usług głosowych przez sieci pakietowe według koncepcji VoIP oraz realizacja najnowszego rozwiązania Alcatel Softswitch wraz z bramami łączącymi tradycyjne sieci głosowe PSTN z sieciami pakietowymi.

W dziedzinie najbardziej interesującej użytkownika końcowego – szybkim dostępie abonenckim do sieci szkieletowych – firma oferuje wielousługowe, światłowodowe sieci dostępowe Litespan 1540 oraz bogatą ofertę symetrycznych i asymetrycznych technologii szerokopasmowych obejmujących rozwiązania: ADSL, SDSL,SHDSL i APON.

Odrębną grupę tematyczną prezentacji Alcatela stanowią nowe platformy internetowe i komórkowe, obejmujące bezprzewodowe rozwiązania dla transmisji pakietowej GPRS i systemów trzeciej generacji UMTS. Ich uzupełnieniem w zakresie aplikacji internetowych są otwarte platformy aplikacyjne Nextenso, przeznaczone do tworzenia portali internetowych i zarządzania nimi.

Użytkownikom sieci komórkowych Alcatel oferuje usługi lokalizacyjne Convergence Content Application, dostępne za pośrednictwem dowolnego terminalu – zgodnie z wcześniej zdefiniowanym profilem. Wśród prezentowanych produktów znajduje się nowa platforma komunikacyjna – wzbogacona o serwerowe usługi płatności elektronicznych, a także kolejne rozwiązania węzłów usługowych oraz sposób tworzenia infrastruktury sieci inteligentnej.

Alcatel e-Business Distribution

Niedawno wyodrębniona z macierzystego koncernu firma Alcatel e-Business Distribution przedstawia koncepcję platformy telefonicznej przeznaczonej dla większych kompleksów łączności (Alcatel OmniPCX 4400, IP PABX), a także rozbudowane wersje abonenckich central telefonicznych dla małych przedsiębiorstw – z serii Alcatel Office. Należą do nich nie tylko systemowe aparaty telefoniczne serii Reflex, ale także telefony i aparaty końcowe DECT serii 4074, nowe aparaty DECT Alcatel Mobile 100 oraz Alcatel Mobile 200. Dla średnich i dużych przedsiębiorstw oferta obejmuje: serwery telekomunikacyjne Alcatel OmniPCX 4400, przełączniki Alcatel OmniAccess 512, system okablowania strukturalnego ECS, system zarządzania Alcatel OmniVista oraz inteligentne terminale końcowe i telefony klasy Reflex (Reflex IP, terminale Reflex Dect) wraz z kompaktowym systemem wideokonferencyjnym Picturetel 680.

Wśród bezprzewodowych rozwiązań łączności komórkowej jest prezentowana rodzina telefonów GSM z serii One Touch (301, 302, 303, 501, 701) oraz dwa najnowsze modele: 511 oraz 311, które będą stopniowo wprowadzane na rynek polski w III i IV kw. br.


TOP 200