Co złego, to nie CA

Koniec z przejęciami! Odtąd Computer Associates będzie samodzielnie opracowywać produkty.

Koniec z przejęciami! Odtąd Computer Associates będzie samodzielnie opracowywać produkty.

Co złego, to nie CA

Andrzej Staniszczak, dyrektor regionalny w Computer Associates SP. Z O.O.

Przez wiele lat tematem przewodnim konferencji użytkowników Computer Associates była integracja aplikacji, systemów i narzędzi, które znalazły się w ofercie firmy po przejęciu kolejnego konkurenta. Efektem ubocznym tego modelu biz- nesu były dalekie od ideału relacje z klientami. Co roku użytkownicy "wywoływali do tablicy" członków kierownictwa CA i żądali wyjaśnień, dlaczego firma z określonych produktów rezygnuje, a inne promuje itd.

W wystąpieniu otwierającym tegoroczną kon-ferencję prezes Sanjay Kumar zapewniał klien-tów, że dołoży wszelkich starań, aby zatrzeć nie-korzystne wspomnienia z przeszłości. Od blisko dwóch lat zarządzana przez niego firma nie dokonała żadnego znaczącego przejęcia, a prawie wszystkie nowe produkty prezentowane podczas CA World 2002 w Orlando zostały opracowane przez firmę. Zarządzanie pamięciami i bezpieczeństwo - w tych dziedzinach CA ma do zaoferowania najwięcej nowości.

Nasze własne

Jako pierwsza na rynek trafi nowa linia produktów do automatyzacji procesów związanych z zarządzaniem urządzeniami i oprogramowaniem do archiwizacji danych. Z tej serii pochodzi BrightStore Portal 1.0 - oprogramowanie do administrowania pamięciami, które powstało dzięki zastosowaniu technologii portalowej CA o nazwie CleverPath.

BrightStore Portal umożliwia administratorom zarządzanie przy użyciu jednego interfejsu wszelkimi zasobami sprzętowymi i programowymi do archiwizacji danych. Umożliwia automatyczne konfigurowanie sprzętu różnych producentów. Według kierownictwa CA, rozwiązanie to jest w pełni zgodne z produktami firm Network Appliance, Legato Systems i Veritas Software.

Co złego, to nie CA

Największe spośród 29 przejęć w historii Vomputer Associates

W dziedzinie bezpieczeństwa Computer Associates rozwija serię produktów eTrust. Najnowszy eTrust 20/20 to narzędzie przeznaczone do rejestrowania fizycznego i elektronicznego dostępu do zasobów firmy. W oprogramowaniu wykorzystano zaawansowaną technologię wizualizacji, która jest stosowana m.in. w urządzeniach instalowanych na pokładach samolotów wojskowych F-16. eTrust 20/20 korzysta z technologii CA Neugents i Aion, bazujących na sie- ciach neuronowych, dzięki czemu system powiadamia administratorów o niestandardowych, mogących budzić podejrzenia, zachowaniach pracowników.

Computer Associates chce przyczynić się do rozwoju rynku usług sieciowych (Web Services), przy czym na razie firma nie opowiada się ani po stronie technologii .Net Microsoftu ani alternatywnej J2EE, promowanej przez Sun Microsystems. Yogesh Gupta, dyrektor CA odpowiedzialny za rozwój technologii, jako przykład współpracy z obiema firmami wskazywał wprowadzone niedawno na rynek oprogramowanie CleverPath Portal 4.0. Rozwiązanie to umożliwia dostęp do danych zarówno w środowiskach .Net, jak i J2EE.

Docenieni klienci

Chcąc przekonać klientów, że zapewnienia o zmianie podejścia nie są gołosłowne, CA przedstawiła internetową usługę CustomerConnect. Umożliwia ona m.in. dostęp do informacji o licencjach i innych danych dotyczących klienta, zgromadzonych w firmowych bazach danych. Za pośrednictwem CustomerConnect można przesyłać żądania do działu wsparcia technicznego CA.

Wielu klientów było zaniepokojonych zmniejszającą się liczbą użytkowników bazy danych Ingres. Firma zapewnia, że nie zamierza wstrzymać jej rozwoju. Kierownictwo zadeklarowało, że zainwestuje w oprogramowanie funkcji, umożliwiających integrację rozwiązań CA z aplikacjami finansowymi i do zarządzania łańcuchem dostaw InterBiz, odsprzedanymi niedawno firmie SSA Global Technologies. W Polsce użytkownikiem InterBiz jest Stocznia Szczecińska.

Polskie biuro CA

Computer Associates jest obecna w Polsce od 1996 r. W warszawskim biurze pracuje 17 osób, z czego 10 osób to konsultanci. Polska jest jednym z 16. krajów tworzących region Europy Środkowej i Wschodniej. Według przedstawicieli polskiego oddziału, firma ma ponad 100 klientów. Najwięksi spośród nich to Narodowy Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, BRE Bank SA, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pekao SA, Kredyt Bank SA i Polkomtel SA. Computer Associates ma ok. 30 partnerów: m.in. ATM, Softban, Bazy i Systemy Bankowe, Hector i Prokom.

W roku 2002 Computer Associates zamierza skoncentrować się na promocji produktów wchodzących w skład serii BrightStore w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Są to rozwiązania do zarządzania sprzętem i oprogramowaniem do archiwizacji danych. W najbliższych miesiącach polski oddział CA planuje również nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200