Co z wieloplatformowym NDS?

Zamiast przenoszenia NDS na inne platformy, Novell zapewni jedynie możliwość pojedynczego logowania w kilku systemach.

Zamiast przenoszenia NDS na inne platformy, Novell zapewni jedynie możliwość pojedynczego logowania w kilku systemach.

Umowę licencyjną na przeniesienie usług katalogowych NDS na własną platformę podpisały już z Novellem, takie firmy jak Hewlett-Packard, Santa Cruz Operation, IBM, Sun Microsystems i Fujitsu. Jednak tylko pierwsze dwie opracowały własne wersje NDS-u.

Novell, który już od kilku lat próbuje zachęcić producentów różnych systemów operacyjnych do przeniesienia na nie usług katalogowych NDS, znacznie zmodyfikował swoje plany. Obecnie firma już tak zdecydowanie nie nalega na tworzenie NDS-u dla innych platform, lecz sama zamierza stworzyć moduły umożliwiające za pośrednictwem NDS-u identyfikowanie użytkownika i jego natychmiastowe rejestrowanie we wszystkich używanych w firmie systemach operacyjnych bez konieczności ponownego podawania identyfikatora i hasła w przypadku próby dostępu do kolejnego serwera.

Jeszcze do niedawna firma lansowała model NDS-u jako globalnych usług katalogowych, za pośrednictwem których zarządzano by wszystkimi serwerami, urządzeniami i użytkownikami pracującymi w sieci. Novell podpisał też liczne umowy licencyjne, do- tyczące NDS-u, z producentami najpopularniejszych wersji Unixa, m.in. z firmami: Hewlett-Packard, IBM, Sun Microsystems. Tylko nieliczni jednak udostępnili NDS, pracujący pod kontrolą ich systemu operacyjnego (Hewlett-Packard i SCO). IBM, który umowę licencyjną podpisał w lipcu ub.r., nie dostarczy NDS-u dla AIX-a i OS/390 wcześniej niż przed końcem tego roku. Fujitsu i Sun do dziś nie poinformowały, kiedy udostępnią NDS dla swoich platform. Analitycy rynkowi wątpią, czy Sun zamierza kiedykolwiek wprowadzić NDS dla Solarisa, skoro w ubiegłym roku firma wprowadziła nowe usługi katalogowe dla tego systemu.

Tak więc przeniesienie NDS na inne platformy z biegiem czasu i w konfrontacji z rzeczywistością przestało interesować także Novella. "Mógłbym poświęcić wszystkie dostępne mi zasoby, aby przekonać naszych partnerów do przeniesienia NDS-u na wszystkie odmiany Unixa, ale byłaby to jedynie strata czasu" - mówi Chris Stone, wiceprezes Novella, odpowiedzialny za strategię firmy.

Mimo braku zainteresowania ze strony producentów oprogramowania, użytkownicy nadal chcieliby mieć możliwość prostej integracji serwerów unixowych w sieciach NetWare. Dlatego też Novell zdecydował się samodzielnie przenieść na te platformy część NDS-u odpowiedzialną za identyfikację użytkowników. Firma nie ujawnia jednak, czy takie moduły - przeznaczone dla innych systemów - będą dostępne oddzielnie, czy też będą dostarczane wraz z usługami katalogowymi NDS. Nie wiadomo też czy będą one bezpłatne, czy należy je nabywać podobnie jak inne produkty. Nieznany jest również termin wprowadzenia ich na rynek.

Według zapewnień Novella, nowe moduły mają oferować te same funkcje, co Novell Administrator for Windows NT. Produkt ten, udostępniony na początku 1997 r., łączy zarządzanie kontami użytkowników systemu NetWare i Windows NT, umożliwiając użytkownikom korzystanie z obu systemów po jednorazowym logowaniu. Nie wymaga on jednocześnie usług katalogowych NDS pracujących na serwerze NT - za ich utrzymanie odpowiedzialny jest serwer NetWare.


TOP 200