Co z Dellem?

W czwartym kwartale ub.r. Dell Corporation przełamał kryzys,mnopuytr jaki przeżywał na początku 1993 r. Sprzedaż osiągnęła wielkość 743 mln USD, tzn. 20% więcej niż rok wcześniej i o 48% więcej niż w kwartale poprzedzającym. Zysk wyniósł 17,7 mln USD, co daje 0,39 USD za akcję.

W czwartym kwartale ub.r. Dell Corporation przełamał kryzys,mnopuytr jaki przeżywał na początku 1993 r. Sprzedaż osiągnęła wielkość 743 mln USD, tzn. 20% więcej niż rok wcześniej i o 48% więcej niż w kwartale poprzedzającym. Zysk wyniósł 17,7 mln USD, co daje 0,39 USD za akcję.

W całym roku obrachunkowym Dell Computer Corp uzyskał łączną sprzedaż w wysokości 2,87 mld USD i wzrost o 43% w stosunku do roku ubiegłego. Przyniosło to jednak stratę w wysokości 35,8 mln USD, co było wynikiem słabszej pierwszej połowy roku oraz przeprowadzonej następnie restrukturyzacji. Restrukturyzacja firmy - zgodnie z oświadczeniem Michaela S.Della - była niezbędna w sytuacji, kiedy w ciągu poprzednich dwóch lat korporacja zanotowała średni wzrost roczny ponad 80%, a co za tym idzie wymagała zmian pozwalających na utrzymanie pozycji wśród największych producentów.

Wzrost zaznaczył się szczególnie w sprzedaży bezpośredniej, chociaż sprzedaż dużym odbiorcom (korporacje, administracja państwowa) wzrosła ponad 26% w stosunku rocznym. Większość obrotu była rezultatem sprzedaży stacji roboczych zbudowanych w oparciu o procesor Intel 486 - w stosunku do ub.r. zanotowano wzrost o ponad 40%. Zysk brutto wyniósł w czwartym kwartale 18,6%, co stanowi wzrost o 0,7% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wprowadzenie nowych produktów, w tym serii serwerów PowerEdge oraz na niektórych rynkach notebooków Dell Latitude dowodzi, że Dell chce odzyskać czołowe miejsce na intensywnie rozwijającym się rynku komputerowym.


TOP 200