Co z Bluetooth?

Urzeczywistnienie uniwersalnej specyfikacji łączności bezprzewodowej napotyka poważne problemy.

Urzeczywistnienie uniwersalnej specyfikacji łączności bezprzewodowej napotyka poważne problemy.

Słabnie poparcie firm dla specyfikacji Bluetooth, która miała zdefiniować uniwersalny system łączności bezprzewodowej. Jest to wynik kontrowersyjnych, politycznych i technicznych decyzji organizacji Bluetooth SIG (Special Interest Group), powołanej przez firmy Ericsson, IBM, Intel, Nokia i Toshiba.

Bluetooth nie poparł Microsoft. Firmie nie odpowiada stosowana procedura podejmowania decyzji w sprawie standardu. Jeśli Microsoft nie włączy się do prac nad Bluetooth, to nowa specyfikacja zapewne nie uzyska logo zgodności z systemami tej firmy. Niewątpliwie byłoby to przeszkodą w jej popularyzacji.

Uniwersalna specyfikacja łączności bezprzewodowej wymaga rozwiązania kilku poważnych problemów technologicznych. Bluetooth ma wykorzystywać pasmo stosowane obecnie w lokalnych przemysłowych systemach łączności bezprzewodowej (standard 802.11) i opracowywanych przez Microsoft domowych sieciach LAN. Może to powodować kolizje między różnymi urządzeniami. Ponadto Bluetooth nie jest zgodny z IP (Internet Protocol), który jest coraz powszechniej akceptowany jako standardowy protokół telekomunikacyjny.

Okazało się, że nie jest wykluczony sprzeciw Federal Aviation Administration. Amerykańska administracja lotnicza może nie wyrazić zgody na stosowanie Bluetooth.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200