Co wyrok w sporze Oracle i HP o Itanium oznacza dla branży IT?

Zdaniem ekspertów wyrok nakazujący firmie Oracle niemal bezterminowo rozwijać oprogramowanie dla procesorów architektury Itanium może w zasadniczy sposób wpłynąć na praktyki w zakresie kształtowania długofalowej współpracy między dostawcami rozwiązań IT.

Amerykański sąd nakazał firmie Oracle kontynuowanie rozwoju odrębnych wersji oprogramowania bazodanowego oraz systemów biznesowych dla architektury Intel Itanium. Decyzja sędziego zapadła w pierwszym etapie trwającego od czerwca br. sporu sądowego z firmą HP. Koncern Hewlett-Packard jest największym dostawcą serwerów opartych na układach tej rodziny - dziewięć na dziesięć sprzedanych w 2010 roku serwerów wykorzystujących architekturę Itanium to maszyny HP.

Jeśli wyrok zostanie utrzymany mimo zapowiadanej apelacji Oracle, to w kolejnym etapie sąd rozstrzygnie czy koncern Oracle faktycznie naruszył warunki porozumienia, a jeśli tak - to jakie odszkodowanie powinno należeć się firmie HP. Sędzia James Kleinberg zapowiada, że bardzo poważnie traktowane będą postanowienia dwustronnego porozumienia zawartego po przejściu Marka Hurda do firmy HP. Kluczowa okazać może się pierwsza część dokumentu, w której zawarte zostały zapewnienia dotyczące kontynuowania dalszej współpracy na niezmienionych warunkach.

Zobacz również:

W spornym oświadczeniu czytamy m.in., że "Oracle będzie nadal oferował własne oprogramowanie na platformach HP w sposób spójny z porozumieniami zawartymi przed odejściem Marka Hurda". Z ujawnionej dokumentacji procesowej wynika, że Safra Catz, wiceprezes Oracle stwierdziła przed sądem, że tego typu zapisy mają zwykle charakter wizerunkowy i nie powinny być traktowane jako faktyczne zobowiązanie. Jednak według sędziego Jamesa Kleinberga jedyną logiczną interpretacją takiego stwierdzenia jest zobowiązanie do nieograniczonej czasowo kontynuacji rozwoju oprogramowania Oracle także dla serwerów HP opartych na platformie Itanium. Idąc tym tropem sędzia nakazał firmie Oracle dalszy rozwój oprogramowania dla architektury Itanium. Amerykański gigant ma systematycznie rozwijać i aktualizować wszystkie systemy dostępne na tej platformie w terminie zawarcia cytowanego porozumienia z HP, czyli w dniu 20 września 2010 roku. Systemy Oracle mają być rozwijane także dla platformy Itanium przynajmniej do momentu, kiedy firma HP wycofa ze swojej oferty serwery wykorzystujące tą architekturę.

Taki wyrok sądu jest z pewnością korzystny dla 140 tys. wspólnych klientów firm Oracle i HP. W przypadku większości z nich decyzja o zaniechaniu rozwoju oprogramowania Oracle dla platformy Itanium oznaczałaby konieczność wymiany infrastruktury serwerowej. Warto dodać, że z szacunków firmy HP wynika, że systemy Oracle są wykorzystywane na 84 proc. serwerów linii HP Integrity oraz NonStop. Niewykluczone, że część klientów HP zdecydowała się na wymianę sprzętu w ciągu kilkunastu miesięcy, które upłynęły od ogłoszenia decyzji dotyczącej zaniechania rozwoju oprogramowania Oracle dla platformy Itanium.

Zdaniem analityków wątpliwe jest jednak, aby wyrok miał realne znaczenie dla dalszych planów dotyczących architektury Intel Itanium. Chociaż nieoficjalne plany - współfinansowanego przez HP - rozwoju takich procesorów sięgają 2016 roku, to zdaniem analityków los tej rodziny układów jest już przesądzony. Standardem staje się bowiem architektura x86, zaś rynek odchodzi od rozwiązań kojarzonych z jednym tylko dostawcą. Burzliwy spór dwóch gigantów może jednak przyczynić się do zmiany nawyków branżowych w zakresie kształtowania umów o współpracy wielu firm. Kluczowe może okazać się precyzyjne określenie terminu obowiązywania wszelkich tego typu porozumień.


TOP 200