Co wspólnego ma X.25 i e-mail?

Komputery służą nam do dzisiaj głównie jako inteligentne maszyny do pisania. Często są już połączone ze sobą tworząc sieć komputerową.

Komputery służą nam do dzisiaj głównie jako inteligentne maszyny do pisania. Często są już połączone ze sobą tworząc sieć komputerową. Do niedawna szczytem marzeń była możliwość przesyłania plików z danymi z jednego komputera do drugiego, ale ten kto próbował w ten sposób wymieniać informację wie jak bardzo jest to uciążliwe i kłopotliwe. Wymiana danych poprzez kopiowanie plików w odpowiednie skorowidze nie jest rozwiązaniem prostym w obsłudze. O ile taka usługa sieci LAN może wystarczać informatykom, to trudno sobie wyobrazić, aby kadra zarządzająca firmą otrzymywała w ten sposób sprawozdania o wynikach działalności przedsiębiorstwa. Programiści postanowili więc wykorzytać komputery do obsługi urzędów pocztowych, a także przystosować je aby spełniały rolę skrzynki pocztowej i zastępowały listonoszy. Stworzono pierwsze programy nazywane dzisiaj pocztą elektroniczną (e-mail - electronic mail). Byłoby to proste, gdyby nie rozwój nowych systemów połączeń między komputerami. Już nie sieć LAN, ale możliwości komunikacyjne tworzone między sieciami LAN w różnych miastach i w różnych krajach stanowią o tym, czy firma potrafi stworzyć sprawny mechanizm zarządzania i obiegu informacji. Przechodzenie z obszaru dobrze znanego - sieci LAN na teren nieznany - sieci WAN stało się dla znacznej liczby firm i osób wielką niewiadomą, jeśli nie spojrzeli na

WAN jako naturalne rozszerzenie LAN

Czy nie brzmi to zbyt prosto? Oczywiście, bo tak jest w istocie. Jeśli w ten sposób spojrzymy na problem to nowa jakość którą jest sieć WAN nie stanie się magią komputerową. Z pewnością znajdzie się wielu czarowników, którzy będą starali się wykazać jak wiele problemów trzeba pokonać aby wymienić listy pocztą e-mail między Warszawą i Krakowem. Osobiście jestem zdania, iż każda prawie firma integratorska, która zajmuje się instalacją sieci lokalnych, jest w stanie połączyć dwie sieci , znajdujące się w dwóch miastach w bardzo krótkim czasie. Stwierdzenie, iż WAN jest geograficznym rozszerzeniem LAN (ze wszystkimi tego konsekwencjami w postaci możliwości używania tych samych aplikacji i protokołów co w sieciach LAN) nie jest być może oczywiste na pierwszy rzut oka, ale na pewno intuicyjnie zrozumiałe dla zwykłych użytkowników sieci. Zanim jednak zaczniemy wymieniać informacje poprzez pocztę e-mail z naszymi pracownikami, warto wiedzieć kto i co pracuje po to, aby nasz list elektroniczny pewnie i szybko dotarł do adresata.

Nośniki pasma

Aby zbudować prostą sieć WAN możemy zacząć od telefonów, a dalej poprzez łącza dzierżawione i usługi pakietowe.

Łącza telefoniczne są najpowszechniej dostępne, ale cechują się niską jakością połączeń. Trudno powierzać im szybkie przesyłanie poufnych informacji. Opłata zależy od czasu połączenia i odległości.

Łącza dzierżawione są powszechnie stosowane w USA i Europie. Pozwalają na uzyskiwanie dużych prędkości, ale są bardzo kosztowne. Cena wynika ze stałej dzierżawy medium, którym mogą być kable, linia satelitarna czy też radiolinia. Opłaty są z reguły miesięczne i proporcjonalne do szybkości linii.

Usługi pakietowe, czyli komunikacja poprzez X.25, pozwalają na zminimalizowanie kosztów przy mniejszych osiąganych prędkościach niż dla łączy dzierżawionych.

Zastosowanie jednego z wymienionych mediów pozwala na stworzenie połączeń między sieciami LAN. Wykorzystanie łączy dzierżawionych umożliwia uzyskanie szybkiego stałego połączenia między np. dwiema sieciami Novell. Mając łącze dzierżawione wiemy jaką drogą informacja dociera od nadawcy do odbiorcy.

Wykorzystanie łączy X.25 daje możliwość zestawiania połączeń logicznych między sieciami LAN. Droga połączenia nie jest przez nas znana i określana jest przez system zarządzający siecią X.25.

Szybkość łącza sieci WAN

Określa ona jak wiele informacji może zostać przesłana w jednostce czasu. O ile w sieciach LAN prędkość 2 Mb/s uważana jest za bardzo małą to dla WAN 2 Mb/s jest dzisiaj granicą możliwości. Bardzo szybkie łącza E1 i T1 są wielokrotnie wolniejsze od zwykłej sieci Ethernet. Czy zatem warto zawracać sobie głowę sieciami WAN? Otóż warto, nawet wtedy gdy szybkość transferu danych wynosi zaledwie 2 kb/s. Oczywiście trudno nam będzie pracować kopiując ciągle pliki między dwoma serwerami w Warszawie i Krakowie, ale wymiana poczty elektronicznej da doskonałe wyniki nawet przy tej szybkości. To jaką aplikację będziemy mogli uruchomić w sieci WAN zależy od szybkości linii. Instalując WAN będziemy w stanie uruchomić wszystkie "stare" aplikacje.

Urządzenia WAN

Każda sieć WAN będzie zawierać jeden lub kilka routerów, bridge, (pomosty) gateway i modemów. Nie wdając się w zawiłe charakterystyki poszczególnych urządzeń, dla naszych potrzeb wystarczy, że określimy sobie bridge jako urządzenie używające jednej przestrzeni adresowej. Oznacza to, iż połączenie dwóch sieci NetWare poprzez bridge tworzy jedną logicznie sieć komputerową.

Router

jest najbardziej wyrafinowanym urządzeniem WAN/LAN, pozwalającym zachować dyskretność (anatomiczność logiczną) struktury sieci. łączą, po prostu np. dwie sieci izolując je jednocześnie od innych. Ta pozornie paradoksalna funkcja routerów polega na takim sterowaniu ruchem informacji w sieci, aby pakiet danych dotarł od nadawcy do adresata nie zakłócając przy tym pracy innym sieciom, do których informacja nie była adresowana bezpośrednio. Inną klasę urządzeń reprezentuje tzw. gateway (bramki komunikacyjne). Urządzenie takie łączy ze sobą całkowicie różniące się od siebie systemy. Mimo swej uniwersalności gateway ma jedną podstawową wadę - przeznaczony jest z reguły do wykonywania jednego, ściśle sprecyzowanego zadania (np. obsługa tylko poczty e-mail). Nie ma on zatem elastyczności właściwej routerom lub pomostom (bridge). Router może jednocześnie obsługiwać transfer poczty e-mail i np. kopiowanie plików za pomocą klawisza F5 w programie Norton Commander między sieciami LAN w Warszawie i Krakowie. Gateway nie wykona nam tych operacji.


TOP 200