Co w ofertach dostawców?

Ogólnopolską siecią transportową dysponuje Energis Polska, dzięki której firma udostępnia usługi telekomunikacyjne wszystkim partnerom w Polsce,uwzględniając wymaganą jakość usług. Operator telekomunikacyjny Energis oferuje przedsiębiorstwom sieć korporacyjną IP VPN (outsourcing) z redundancją węzłów i łączy długodystansowych. W węzłach sieci IP, jako urządzenia przełączające, wykorzystano przede wszystkim rutery Cisco, natomiast połączenia rozległe zrealizowano w oparciu o własną infrastrukturę sieciową DWDM/SDH z protekcją kanałów informacyjnych.

Ogólnopolską siecią transportową dysponuje Energis Polska, dzięki której firma udostępnia usługi telekomunikacyjne wszystkim partnerom w Polsce,uwzględniając wymaganą jakość usług. Operator telekomunikacyjny Energis oferuje przedsiębiorstwom sieć korporacyjną IP VPN (outsourcing) z redundancją węzłów i łączy długodystansowych. W węzłach sieci IP, jako urządzenia przełączające, wykorzystano przede wszystkim rutery Cisco, natomiast połączenia rozległe zrealizowano w oparciu o własną infrastrukturę sieciową DWDM/SDH z protekcją kanałów informacyjnych.

Co w ofertach dostawców?

Outsourcing transportu Energis Polska

Korporacyjna sieć transmisji danych IP Solution - wykonana w technologii przełączania MPLS IP VPN - udostępnia klientom lokalnych, międzymiastowych i międzynarodowych połączeń przekaz informacji w technologii IP z separowaniem sieci od publicznego Internetu oraz zagwarantowaniem wymaganej przepływności, opóźnień i wielkości strat pakietowych - mówi Paweł Papliński Group Product Manager w Energis Polska.

Wśród aktualnie oferowanych przez Energis Polska usług outsourcingowych znalazły się: przekaz głosowy w sieci VPN, zdalny dostęp przez Internet, zdalny dostęp przez sieć telefoniczną, przekaz faksów, centralny dostęp do Internetu oraz hosting i kolokacja zasobów lub oprogramowania. Bezpieczeństwo zapewniają: bramy firewall, uzgadniany sposób szyfrowania transmisji oraz monitorowanie online. Firma udostępnia różne warianty usług transportowych: standardową transmisję danych, przekazy z priorytetowaniem ruchu QoS w zależności od aplikacji oraz integrowanie transportu głosu z danymi (Data&Voice).

Spółka ATM SA, operator sieci ATMAN, zawarła w ubiegłym roku kilka wieloletnich kontraktów w zakresie kompleksowego outsourcingu telekomunikacyjnego (m.in.: Toyota Motor Poland, Spółdzielczy Bank Rzemiosła, Wartbud SA), rozszerzających działalność firmy ATM w tej dziedzinie. Z usług telekomunikacyjnych ATM korzystało w ubiegłym roku 85% operatorów transmisji danych i Internetu. Największe zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe generuje obecnie sektor finansowy, środowisko multimediów oraz operatorzy telekomunikacji, co powoduje, że outsourcing telekomunikacyjny stał się najszybciej rozwijającą się usługą firmową.

Systematyczne powiększanie istniejącego szkieletu sieci ATMAN na cały kraj ma rozszerzyć dotychczasową ofertę outsourcingu telekomunikacyjnego o kompleksowe usługi integracyjne.

Rozbudowa krajowej sieci ATMAN jest naturalną konsekwencją strategii przyjętej przez ATM. Wielu operatorów telekomunikacyjnych powierza nam rolę końcowego integratora usług, oferując jednocześnie swoje zasoby telekomunikacyjne. Tego typu współpraca międzyoperatorska jest najlepszym sposobem wykorzystania zasobów i umiejętności - uważa Janusz Nowakowski, dyrektor Działu Współpracy z Operatorami Telekomunikacyjnymi w ATM SA.

Operator GTS Polska świadczy zintegrowane usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych na terenie całej Polski, korzystając z ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej o długości sięgającej 5000 km, z blisko 70 węzłami dostępowymi w 25 miastach Polski. Operator dysponuje również radiową siecią dostępową w kilku największych miastach Polski, wykorzystując asymetryczne kanały radiowe (pasmo licencjonowane 5,9 GHz) o przepustowości od 256 kb/s do 2 Mb/s. Podstawową bazę sprzętową systemu radiowego stanowią produkty PacketWave 1000 firmy Aperto.

Podniesieniu niezawodności usług w sieci ma służyć uruchomienie kolejnego odcinka krajowego pierścienia komunikacyjnego (Szczecin - Kołobrzeg - Koszalin - Słupsk) o przepływności 2,4 Gb/s, zapewniającego redundancję połączeń w przypadku awarii sieci. Równocześnie firma podjęła się modernizacji traktu Warszawa-Poznań, zastępując dotychczasowy system SDH platformą optyczną DWDM o przepływności 10 Gb/s. Korzystając z własnej i obcej infrastruktury, operator proponuje outsourcingowe rozwiązania telekomunikacyjne obejmujące: krajową i międzynarodową transmisję danych, cyfrową telefonię stacjonarną, operatorski dostęp do Internetu, abonencki dostęp do Internetu, kompleksową obsługę budynków biznesowych, usługi internetowe dla sieci osiedlowych oraz kolokację urządzeń telekomunikacyjnych.

Przedmiotem outsourcingowej oferty NASK są usługi telekomunikacyjne i informatyczne, wśród których do najważniejszych należą: udostępnianie Internetu, tworzenie sieci korporacyjnych VPN i dzierżawa kanałów cyfrowych, przy czym dostarczane usługi mogą oferować w sieciach: PDH/SDH, Gigabit Ethernet, ATM, Frame Relay oraz IP.

Grzegorz Radzikowski, menedżer produktu w , uściśla powyższe - Poza ofertą usług projektowych, budowy i utrzymania zintegrowanych systemów teletransmisyjnych NASK specjalizuje się w usługach z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych dla przedsiębiorstw typu: zabezpieczenie styku z siecią Internet, wdrażanie systemów mocnego uwierzytelnienia, systemy klucza publicznego, konsulting i doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania polityki bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii ochrony danych.

Początkowo NASK obsługiwał jedynie świat akademicki, a obecnie jest jednym z największych dostawców sieci korporacyjnych dla biznesu.

W Centrum Kolokacji i Hostingu firma zapewnia odpowiednie parametry eksploatacyjne: klimatyzację, zasilanie, automatyczny system gaśniczy, ochronę fizyczną, system kontroli dostępu oraz dopasowane do potrzeb klienta systemy transmisyjne. W ramach usług kolokacyjnych NASK może rozszerzyć współpracę o usługi dodatkowe: backup, archiwizację, monitorowanie urządzeń, statystyki ruchu czy usługę "pomocna dłoń". Świadczone przez NASK usługi hostingowe obejmują: konta WWW, konta pocztowe e-mail oraz usługi dodane - jako kompleksowe pakiety dostępu do sieci bądź jako rozwiązania uwzględniające indywidualne potrzeby klienta.


TOP 200