Co w ZUS-ie piszczy

W przypadku dalszego braku zainteresowania teletransmisją za pośrednictwem sieci ekstranet ZUS liczy się z możliwością wycofania się z tej formy przekazywania składek.

W przypadku dalszego braku zainteresowania teletransmisją za pośrednictwem sieci ekstranet ZUS liczy się z możliwością wycofania się z tej formy przekazywania składek.

ZUS przekazał do 27 czerwca br. zaledwie 2 mln zł na rzecz Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), podczas gdy należna kwota wynosi już ok. 400 mln zł. "Podstawową przyczyną opóźnienia w przekazywaniu składek były przepisy traktujące komplet dokumentów rozliczeniowych, a więc deklaracje i raporty imienne, jako całość. Wystąpienie błędu wymagającego wyjaśnienia w komplecie dokumentów zmuszało nas do wycofania go w całości z przetwarzania" - mówi Adam Kapica, odpowiedzialny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za wdrożenie nowego systemu informatycznego.

Rozwiązany worek

W ostatnich dniach Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie, dotyczące wymagań przesyłania składek przez ZUS do OFE. W myśl nowych przepisów ZUS może samodzielnie skorygować treść raportu imiennego w przypadku ewidentnych błędów popełnionych przez płatnika bez informowania go o tym. Zdaniem przedstawicieli ZUS, zmiana przepisów wpłynęła na przyspieszenie przekazywania składek.

Przedstawiciele funduszy twierdzą jednak, że nawet nowelizacja rozporządzenia nie rozwiąże wszystkich problemów. "Zmiana rozporządzenia wpłynie na przekazanie 30% zaległych składek. Pozostałe problemy wynikają z tego, że ZUS nie nadąża z weryfikacją danych o ubezpieczonych przesyłanych przez fundusze. Sądzę, że wynika to z problemów koordynacji zasad identyfikacji ubezpieczonych stosowanych w ZUS i funduszach oraz porównywania wyników z bazą PESEL" - mówi Konrad Perliński, dyrektor Biura Operacyjnego PTE Bankowy.

ZUS przyznaje, że opóźnienia w pewnym stopniu wiążą się z błędami identyfikacji, ale stanowią one jedynie kilka procent, a do ich wyeliminowania tworzone są stopniowe inteligentne algorytmy kojarzenia danych.

Niepopularny ekstranet

Istnieje już możliwość przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych za pomocą sieci ekstranet, jednak - zdaniem przedstawicieli ZUS-u - ta forma nie jest popularna. Do tej pory nieliczni płatnicy zdecydowali się przesyłać dokumenty tą drogą. Prawdopodobnie jest to związane z wcześ-niejszym udostępnieniem wszystkim zainteresowanym serwisów internetowych umożliwiających teletransmisję. W przypadku dalszego braku zainteresowania ekstranetem ZUS liczy się z możliwością wycofania się z tej formy teletransmisji, zwłaszcza że nie dysponuje własnymi serwerami dostępowymi, a na zasadach outsourcingu korzysta z serwerów Telekomunikacji Polskiej SA.

W formie elektronicznej dokumenty ubezpieczeniowe przekazuje już ok. 4 tys. płatników. ZUS ma nadzieję na zwiększenie tej liczby, ponieważ dokumenty ubezpieczeniowe przekazywane w tej formie charakteryzują się mniejszą liczbą błędów. Planowana jest szeroko zakrojona promocja Programu Płatnika Teletransmisja pod nową nazwą Przekaz Elektroniczny. Od 1 lipca br. zostaną udostępnione nowe adresy serwisów internetowych pośredniczących w teletransmisji.


TOP 200