Co trzecie wdrożenie systemu ERP się nie zwraca, dwa na trzy są opóźnione

Chociaż wdrożenia systemów klasy ERP nie należą do projektów łatwych, to według analityków firmy Panorama Consulting dodatkowo komplikuje je złe przygotowanie i organizacja prac, a także nadmierne obciążenie kluczowych uczestników projektu. W efekcie ponad 60 proc. wdrożeń trwa dłużej niż planowano, zaś co trzeci już uruchomiony system nie przynosi oczekiwanych korzyści finansowych w czasie krótszym niż trzy lata.

Eksperci Panorama Consulting przeanalizowali ok. 2 tys. projektów wdrożenia systemów klasy ERP w firmach z 61 krajów. Stosowne informacje zbierano od 2006 roku. Wyniki analiz potwierdzają, że realizacja projektów wdrożeniowych nad wyraz często trwa dłużej niż zakłada to pierwotny harmonogram. W terminie zakończono 28 proc. analizowanych wdrożeń. Statystycznie tylko co dziesiąty projekt wdrożenia najbardziej rozbudowanych systemów ERP ukończono przed prognozowanym terminem, podczas gdy opóźnione były niemal dwa na trzy (61 proc.) analizowane wdrożenia.

Według analityków Panorama Consulting przyczyny opóźnień są najczęściej niezależne od funkcjonalności oprogramowania. Statystycznie tylko co dwudziesty (4 proc.) problem powodujący opóźnienie w realizacji projektu był bezpośrednio związany z funkcjonalnością oprogramowania, a 14 proc. takich problemów wynikało z kwestii technicznych. Główną przyczyną przesunięć w terminie produkcyjnego uruchomienia systemów klasy ERP okazało się natomiast błędne określenie pierwotnego zakresu projektu. Była to bowiem najważniejsza przyczyna opóźnień aż w 29 proc. analizowanych projektów wdrożeniowych. Drugim istotnym problemem wpływającym na przesunięcie startu produkcyjnego były kwestie organizacyjne związane m.in. z budowaniem zespołu wdrożeniowego, czy harmonogramu pracy konsultantów. Statystycznie co piąty projekt opóźnił się właśnie z powodu problemów na poziomie organizacji prac. Jedno na sześć wdrożeń (17 proc.) trwało dłużej niż zakładano ze względu na niewystarczającą dostępność kluczowych uczestników projektu. Taki sam odsetek projektów opóźnił się przez problemy z jakością danych.

Zobacz również:

Zdaniem analityków firmy decydując się na wdrożenie oprogramowania klasy ERP kierują się przede wszystkim chęcią wprowadzenia usprawnień, które przełożą się na zmniejszenie kosztów działalności lub zwiększenie obrotów firmy. Tymczasem z przeprowadzonego badania wynika, że tylko co trzeci system klasy ERP rzeczywiście staje się źródłem wymiernych korzyści finansowych w okresie krótszym niż trzy lata. Jedno na trzy wdrożenia przynosi efekty finansowe w dłuższej perspektywie. Taki sam odsetek wdrożeń nie generuje żadnych, łatwych do ustalenia korzyści finansowych. Analitycy zastrzegają jednak, że niektóre korzyści wynikające z posiadania zintegrowanego systemu biznesowego nie przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe. Aż 60 proc. ankietowanych przyznaje, że system klasy ERP zdecydowanie ułatwia dostęp do informacji biznesowych i pozwala zacieśnić współpracę z klientami. Tylko 7 proc. obserwuje jednak zmniejszenie kosztów pracy. Średni czas zwrotu inwestycji w oprogramowanie klasy ERP sięga 2,5 roku.


TOP 200