Co to jest chmura?

Jednym z często spotykanych określeń technologicznych związanych z przetwarzaniem danych jest chmura, czyli cloud computing. Jak można zdefiniować to określenie i jak przekłada się ono na firmowe środowisko IT?

Istnieją różne definicje chmury – nieprecyzyjnych, kładących nacisk jedynie na odmiejscowienie i model usługowy przetwarzania danych, aż po dokładne, nakreślające najważniejsze kryteria takiej usługi. Aby móc porównać różne usługi pochodzące od różnych dostawców, a także by uzyskać maksymalne korzyści dla firmy, warto poznać definicję, która jednocześnie określi podstawowe własności takiego modelu przetwarzania danych. Według dokumentu SP 800-145 wydanego przez amerykański Instytut Standaryzacji i Technologii (National Institute of Standards and Technology –NIST) o chmurze możemy mówić wtedy, gdy usługa spełnia jednocześnie następujące kryteria:

1. Usługa samoobsługowa, dostępna na żądanie. Pod pojęciem samoobsługi należy rozumieć przydzielanie i zwalnianie zasobów, takich jak moc obliczeniowa, sieć i przestrzeń składowania danych, bez konieczności zwracania się o to do personelu dostawcy.

2. Dostęp przez sieć – zasoby są dostępne przez sieć za pomocą standardowych urządzeń klienckich.

3. Grupowanie zasobów – w obrębie dostawcy usług zasoby są grupowane, dynamicznie przydzielane i zwalniane na życzenie i mogą obsługiwać wielu odbiorców jednocześnie.

4. Skalowalność i elastyczność przydziału – zasoby mogą być elastycznie dostarczane i zwalniane (niekiedy automatycznie), by umożliwić skalowanie w górę i w dół, zależnie od potrzeb. Od strony odbiorcy zasoby wydają się nieograniczone, można je dokupić „od zaraz” w każdej ilości.

5. Pomiar zużycia i rozliczanie na jego podstawie – systemy obsługujące chmurę mają rozwiązania do pomiaru zużycia zasobów i automatycznie rozliczają klientów. Opłata za usługę zależy zatem od rzeczywistego jej użycia, często na pewnym poziomie abstrakcji.

Oznacza to, że operator hostingowy, który ma portal samoobsługowy do hostingu konsolidowanego, ale nie rozlicza użycia mocy obliczeniowej, nie spełnia tych warunków. To samo dotyczy firmy, która oferuje hosting w formie zwirtualizowanej, rozlicza każdy z parametrów, stosuje konsolidację zasobów i umożliwia elastyczne skalowanie, ale do uruchomienia nowej maszyny lub wyskalowania jej niezbędna jest pomoc działu obsługi klienta.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200