Co to jest TOPCALL?

TOPCALL to system nadawania i odbierania wiadomości teleksowych i telefaksowych wprost na terminalu wielodostępnego systemu komputerowego (Novell, Unix, IBM S/36, AS/400, Sun, Siemens, i in.).

TOPCALL to system nadawania i odbierania wiadomości teleksowych i telefaksowych wprost na terminalu wielodostępnego systemu komputerowego (Novell, Unix, IBM S/36, AS/400, Sun, Siemens, i in.).

Topcall obsługuje dedykowany na stałe (24 godz./dobę) komputer wyposażony w interfejsy liniowe telex/fax oraz jeden szeregowy (V.24, Twinax lub Coax), służący do połączenia z resztą sieci, która jest nadawcą lub adresatem wiadomości. Korzystający z Topcall-a użytkownik po wyedytowaniu tekstu wybiera jedynie adresata z bazy danych, określa środek przekazu (fax lub teleks) i... to wszystko. Całą resztą, tzn. nadawaniem, ponawianiem i raportowaniem zajmuje się komputer. Wiadomości przychodzące mogą być drukowane, przesyłane do komputera nadrzędnego, albo składowane w skrzynce pocztowej (na twardym dysku), aż do potwierdzenia odbioru przez komputer nadrzędny. System zwalnia również użytkownika z prowadzenia księgi korespondencji, gdyż sam tworzy raporty o wiadomościach przychodzących i nadawanych, obejmujące nazwę, długość tekstu, przedmiot wiadomości, czas, itp.

Na system Topcall składa się osobny moduł elektroniczny oraz oprogramowanie w jednej z wielu implementacji, stosownej do posiadanego przez użytkownika sprzętu. Może on obsługiwać 10 linii faxowych i 3 teleksowe jednocześnie, a także pocztę elektroniczną. Jego opłacalność i funkcjonalność widoczna jest zwłaszcza w firmach o dużym ruchu informacyjnym: agencjach informacyjnych, bankach, przedsiębiorstwach turystycznych i przewozowych, itp.

System jest używany m.in. przez AEG, Alcatel, American Express Bank, BMW, Esso, IBM, hotele Sheratona, UNESCO, zaś w Polsce został zainstalowany w Hartwigu, Mostostalu, Reiffeisen Zentrobank i International Bank of Poland i in. Monachijska firma Topcall ma przedstawicielstwa w 20 krajach. Jej dealerem w Polsce jest warszawski SOFTEX.


TOP 200