Co słychać na łączach?

Avaya, Cisco, IBM, Intel i Nortel zapowiedziały nowe produkty z zakresu telefonii komputerowej.

Avaya, Cisco, IBM, Intel i Nortel zapowiedziały nowe produkty z zakresu telefonii komputerowej.

Październik był gorącym miesiącem dla telefonii w sieciach pakietowych, a w szczególności telefonii VoIP. Swoje produkty wprowadziło na rynek bądź też zapowiedziało ich premierę wielu liczących się producentów: Avaya, Cisco, IBM, Intel i Nortel.

Od listopada br. w sprzedaży pojawi się oprogramowanie Avaya Speech Access, które będzie dostarczane w formie dedykowanego serwera lub aplikacji przeznaczonej do samodzielnego instalowania na serwerze Windows 2000. Realizuje ono dwie funkcje: rozpoznawanie mowy i czytanie tekstów z wykorzystaniem mechanizmu text-to-speech. Dzięki integracji z aplikacją Avaya Unified Messenger i serwerem Microsoft Exchange (2000 lub 5.5) umożliwia dostęp przez telefon do skrzynki pocztowej. Z wykorzystaniem poleceń głosowych użytkownik może sprawdzać również wpisy w swoim kalendarzu, aranżować połączenia tele-foniczne, konferencyjne itp. Administratorów domen Windows 2000 ucieszy fakt, że oprogramowanie może zostać zintegrowane z usługami katalogowymi Active Directory.

Intel wprowadził na rynek urządzenie PBX Digital Gateway, umożliwiające podłączanie telefonów IP do tradycyjnych central PBX. Urządzenie to jest jednym z efektów przejęcia w 1999 r. firmy Dialogic.

PBX Digital Gateway współpracuje z takimi centralami, jak Avaya Definity G3 i Nortel Meridian 1. Dołączane jest ono do centrali z wykorzystaniem ośmiu linii cyfrowych (emulujących porty PBX), do sieci komputerowej - za pomocą portu 10/100 Mb/s. W ten sposób może pełnić funkcję bramki między centralą PBX a włączonymi do sieci telefonami IP, obsługującymi sygnalizację H.323. Bramka umożliwia obsługę kodeków G.711, G.723.1 i G.729AB, dzięki którym głos może być przesyłany z przepustowością 64-8 Kb/s. PBX Digital Gateway będzie dostępny w sprzedaży w listopadzie br. w cenie ok. 2750 USD.

Działania na rynku telefonii IP zaktywizował również IBM. Firma zawarła niezależnie porozumienia z dwom dostawcami technologii VoIP: Cisco i Nor- telem. Wspólnie z pierwszą z tych firm zaoferuje pakiet, w którym nabywca otrzyma oprogramowanie Cisco CallMana- ger 3.0, zainstalowane na zoptymalizowa- nym do jego uruchamiania serwerze IBM eServer xSeries 330. Podstawowa wersja tego rozwiązania, obsługująca do 500 użytkowników, ma być dostępna w cenie ok. 2200 USD.

IBM wspólnie z Nortelem zajmą się integracją rozwiązań call center Nortela z rozwiązaniami WebSphere, bazą danych DB2 oraz serwerami eServer xSeries. Nortel ma zrezygnować z rozwijania własnych rozwiązań bazodanowych właśnie na rzecz DB2 i WebSphere.


TOP 200