Co się zmieni w bazie Oracle9i

Nowa baza danych Oracle będzie zawierać usprawnienia obsługi aplikacji internetowych.

Nowa baza danych Oracle będzie zawierać usprawnienia obsługi aplikacji internetowych.

Zapowiadana na połowę przyszłego roku baza danych nie odchodzi od ogólnej filozofii baz Oracle, zakładającej wydajną obsługę środowisk transakcyjnych. Do migracji jednak mają zachęcić użytkowników liczne drobne ulepszenia internetowe. Większość dotyczy: tworzenia aplikacji w Javie i PL/SQL, obsługi dokumentów XML, przydzielania przestrzeni dyskowej czy funkcji analitycznych.

Dostępność danych

Do znanej już opcji używania dodatkowego serwera bazy w trybie Standby (kopii głównej bazy danych), do którego są przenoszone wszystkie zmiany w bazie głównej, dodano możliwość tworzenia logicznego serwera Standby. Przetwarza on zawartość pliku dziennika transakcyjnego (redo) na polecenia SQL, które są aplikowane w fizycznym serwerze Standby. Zapewnia to wyższy poziom dostępności, a jednocześnie pozwala na wykorzystanie fizycznego serwera Standby np. do prac analitycznych lub raportowania.

Reorganizacja na bieżąco

Zmiana nazw kolumn w tabeli lub typu pola, dodanie nowych kolumn, łączenie kolumn na ogół wymagają zatrzymania pracy bazy. W Oracle9i operacja tworzenia nowej tabeli z istniejącej w wyniku operacji SELECT może się odbywać na bieżąco. Po utworzeniu nowej tabeli z pożądanymi zmianami, wprowadza się do niej te operacje na tabeli-matce, które wykonywały się w czasie tworzenia nowej tabeli. Po utworzeniu indeksów nowa tabela zastępuje starą.

Wiele wersji

Poprawienie błędu klienta aplikacji wymaga sprawdzenia wyniku ostatnich operacji.

Flashback Query, inaczej zwany DejaView, pozwala zadawać zapytania do bazy w stanie "sprzed dowolnego momentu w czasie" określonego przez użytkownika. Użytkownik określa, jakie dane i w jakiej chwili ma zamiar obejrzeć, a następnie wykonuje na nich dowolne operacje SQL. Serwer bazy analizuje pliki dziennika i przywraca stan rekordów bazy, o które pyta użytkownik.

Bezpieczeństwo

Aplikacja może wymusić dostęp do danych tylko poprzez pośrednią warstwę oprogramowania, w której można umieścić różne systemy logowania, szyfrowania, usług katalogowych, sprawdzania certyfikatów X.509.

W przypadku środowiska stosowanego przez zewnętrznych dostawców aplikacji (application hosting) wprowadzono pojęcie wirtualnej prywatnej bazy danych, w której do każdego rekordu dodaje się etykietę, określającą kto i na jakich warunkach może z niego korzystać. Uniemożliwia do dostęp do bazy z pominięciem aplikacji.

Wbudowana obsługa szyfrowania SSL oraz infrastruktura klucza publicznego PKI umożliwiają tworzenie bezpiecznych "portfeli" dostępu do danych dla użytkowników używających komputerów przenośnych.

Analityka i eksploracja

Serwer Oracle9i jest zintegrowany z produktami z dziedziny informacji zarządczej.

OLAP Server to motor analityczny wykorzystujący technologię Oracle Express Server i nowe funkcje SQL z bazy Oracle8i. Możliwości eksploracji danych (data mining) oparte na technologii z programu Darwin (kupionego przez Oracle'a od Cray Research), mogą służyć do prognozowania i personalizacji przekazu w sieci Web.

Skalowalność bazy

W Oracle9i Real Application Cluster będzie stosowana technologia Cache Fusion do koordynacji danych między buforami pamięciowymi bazy we wszystkich węzłach klastra, zapewniająca spójność danych podczas wszystkich operacji na bazie.

W bazie Oracle8i Parallel Server testowano wstępną wersję Cache Fusion. Bufory "uzgadniały" między sobą zawartość tylko przy operacji czytania danych przez kilku klientów. W Oracle9i Real Application Cluster możliwość tę rozszerzono o operacje odczyt/zapis (jeden klient bazy czyta rekord, drugi go zapisuje) i zapis/zapis. Aplikacja prezentuje administratorowi wspólny obraz bazy na wszystkich węzłach. Baza nie wymaga ręcznego partycjonowania danych na poszczególnych węzłach i dyskach.

Oracle podaje, że dodanie drugiego węzła do serwera Windows 2000 zwiększa wydajność aplikacji ponad 1,8 razy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200