Co polskie firmy sądzą o e-podpisie

Temat e-podpisu wraca już od siedmiu lat, czyli od momentu podpisania ustawy o podpisie elektronicznym w październiku 2001 r. Teraz jednak coraz więcej firm sięga po niego ze względu na możliwość rozliczeń z Ministerstwem Finansów i ZUS.

Jak twierdzi Business Center Club, usługi oparte o podpis elektroniczny były jednak wprowadzone już znacznie wcześniej (m.in. w bankowości), a mało kto wie, że Polska była jednym z pierwszych państw europejskich wprowadzających to rozwiązanie.

Zwiększone zainteresowanie e-podpisem obserwujemy w ostatnich latach, kiedy to pojawiło się kilka istotnych rozporządzeń Ministra Finansów w tym obszarze, m.in. z 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego. Temat ten ponownie przywołały również niedawne zapowiedzi ZUS dotyczące wymogu przesyłania przez przedsiębiorców/płatników składek dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej potwierdzonych kwalifikowanym e-podpisem, co miało dotyczyć kilkuset tysięcy podmiotów już od 21 lipca 2008 r.

W związku z powyższym Business Centre Club zadało swoim członkom kilka pytań z zakresu podpisu elektronicznego. Wyniki ankiety przestawiamy poniżej:

1. Czy wiedzą państwo co to jest e-podpis ?

tak - 86%

bardzo słabo - 14%

2. Czy korzystają już państwo z e-podpisu?

tak - 31%

nie - 69%

3. Czy myślą państwo o wprowadzeniu e-podpisu?

tak - 59%

raczej tak - 34%

raczej nie - 7%


TOP 200