Co polskie firmy myślą o aplikacjach Big Data i innowacjach IT?

Firma EMC opublikowała wyniki badania, w którym wzięło udział 256 osób z Polski odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sprawach informatycznych. Osoby te zostały poproszone o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie szanse i wyzwania stawiają przed ich firmami aplikacje Big Data (analizowanie wielkich zbiorów danych) i transformacja infrastruktury informatycznej.

EMC informuje, że wyniki uzyskane w Polsce zostaną dodane do wyników z 36 innych krajów, zbieranych podczas konferencji EMC Forum, odbywających się na całym świecie w okresie od czerwca do grudnia 2013 r.

Badanie pokazało, że 36% respondentów z Polski jest zdania, że proces podejmowania decyzji w ich firmach można by usprawnić dzięki lepszemu wykorzystaniu danych. Taki sam odsetek respondentów stwierdził, że zespoły specjalistów w ich firmach korzystają z rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych w celu podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Około 19% respondentów osiągnęło przewagę nad konkurencją dzięki wykorzystaniu rozwiązań Big Data, a 39% jest zdania, że sukces osiągną tylko te firmy i instytucje, które będą stosować takie rozwiązania.

Zobacz również:

  • AI jak obosieczny miecz
  • Na ożywienie na rynku półprzewodników poczekamy do przyszłego roku

Ponad jedna trzecia respondentów (36%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że analiza wielkich zbiorów danych będzie kluczowa w ochronie przed cyberatakami i w ich wykrywaniu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zaledwie 62% respondentów uważa, że może odzyskać wszystkie dane po takim ataku.

Chociaż firmy doceniają znaczenie aplikacji Big Data, to aż 43% z nich nie planuje w najbliższym czasie wdrożenia rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych. Uważają one, że największymi przeszkodami we wdrożeniu rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych są takie czynniki, jak brak argumentów biznesowych za takim wdrożeniem oraz niepewny zwrot z inwestycji.

Jeśli chodzi o innowacje IT, to wśród czynników biznesowych wpływających na decyzję o transformacji infrastruktury informatycznej, polskie firmy najczęściej wymieniają lepsze zarządzania danymi i większe możliwości analizy (40%) oraz innowacje w zakresie opracowywania rozwiązań i produktów (40%). 61% respondentów uważa inwestycje w technologie za kluczowy czynnik warunkujący osiągnięcie celów biznesowych, a 66% jest zdania, że w najbliższych trzech latach dotrzymanie kroku innowacjom w informatyce będzie stanowić wyzwanie dla pracowników.

Ok. 69% respondentów w Polsce twierdzi, że ich firma lub instytucja dysponuje odpowiednimi kompetencjami i wiedzą, aby z powodzeniem realizować cele biznesowe, za 29% uważa, że największą barierą w osiąganiu celów biznesowych jest bariera kulturowa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200