Co pokaże najnowszy serwer Windows

Najnowsza wersja serwera Windows obfituje w zmiany, związane z wirtualizacją i obsługą nowych technologii - wirtualizacji storage’u oraz deduplikacji.

Co daje wirtualny przełącznik sieciowy?

Dzięki wtyczkom różnych partnerów do wirtualnego przełącznika będzie można zintegrować istniejącą fizyczną infrastrukturę sieciową z infrastrukturą wirtualną. W ten sposób można będzie zarządzać wirtualnym przełącznikiem, tak samo jak w tej chwili zarządzamy fizycznym środowiskiem.

Chociaż nie znamy jeszcze daty premiery ani ostatecznej nazwy przyszłego wydania serwerowego systemu Microsoftu, znana jest już część funkcji i technologii, które się w nim znajdą. Wydanie Windows Server 8 T Developer Preview jest dostępne w ramach deweloperskiej subskrypcji MSDN i po raz pierwszy zostało pokazane na konferencji BUILD 2011 w Anaheim (13-16 września). Podobnie jak wszystkie wersje testowe, Windows Server 8 Developer Preview może zawierać błędy i nie jest zoptymalizowany. Jest ona przeznaczona dla deweloperów, aby mogli zawczasu dopasować swoje aplikacje do nowego systemu. Pomimo to, zestaw opcji przedstawiony przez Microsoft jest imponujący.

Hyper-V 3.0

Najwięcej zmian, które zostały pokazane, dotyczy Hyper-V. Nowy hypervisor będzie bardziej skalowalny w porównaniu do poprzednika - dostępnego wraz z systemem Windows Server 2008 R2, pozwoli na obsługę do 32 wirtualnych procesorów i 512GB RAM na maszynę wirtualną, lepszą obsługę architektury NUMA czy wirtualne karty Fibre Channel. Nowością będzie deduplikacja pamięci, zasobów dyskowych (do wykorzystania również w serwerze plików), nowe wirtualne przełączniki sieciowe oraz migracja na żywo przez WAN. Lista jest bardzo długa, dla zainteresowanych są dostępne prezentacje z konferencji BUILD 2011 (http://channel9.msdn.com/Events/BUILD/BUILD2011?sort=sequential&direction=desc&term=windows+server).

Wirtualizacja storage’u

Najnowsze wydanie serwera umożliwia zgromadzenie zasobów w pulach o podobnej wydajności, na przykład organizując w odrębne pule półki z dyskami SAS czy SATA. Przy budowaniu profilu maszyny wirtualnej można wybrać pulę, na której będą przechowywane dyski maszyny wirtualnej. W ten sposób można szybko i sprawnie przydzielić dyski o właściwej prędkości pracy do różnych aplikacji.

Deduplikacja danych na serwerze

Zadaniem deduplikacji jest zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca przez składowane dane. W wydaniu developer preview tę opcję wbudowaną w system operacyjny można włączyć na poziomie napędu, wybierając przy tym, jak stare pliki mają być deduplikowane i określając jednocześnie wyjątki (takie jak logi plików transakcyjnych bazy danych). Bogdan Klekot, SSP Data Center w polskim oddziale Microsoft, wyjaśnia: "Procesy związane z deduplikacją są realizowane z niskim priorytetem dostępu do dysków, zatem proces deduplikacji odbywający się w tle nie wpływa na pracę aplikacji ani na wydajność serwera czy jego udziałów sieciowych".

Migracja na żywo bez współdzielonego zasobu dyskowego

W powszechnie wykorzystywanych rozwiązaniach wirtualizacyjnych do migracji między farmami serwerów niezbędna była replikacja na poziomie storage’u, realizowana za pomocą macierzy dyskowych rzadziej przy wykorzystaniu oprogramowania na hostach czy dedykowanych urządzeń do wirtualizacji storege’u. W najnowszej wersji Hyper-V migracja maszyn podczas pracy między serwerami będzie możliwa także wtedy, gdy obie strony korzystają z lokalnych zasobów dyskowych, do przeprowadzenia migracji wystarczy połączenie TCP/IP, spełniające minimalne wymagania opóźnień (latency). Podczas migracji najpierw synchronizowane są pliki dysków, a następnie strony pamięci.

Bogdan Klekot mówi: "Hypervisor podczas migracji dba, by synchronizacja brudnych stron pamięci (dirty pages) mogła odbyć się w czasie mniejszym niż 1 ms. Jeśli duża liczba stron pamięci się zmienia, hypervisor wymusza <<spowolnienie>> maszyny wirtualnej, by liczba brudnych stron spadła. Proces ten może wpływać na wydajność aplikacji - podczas wymuszonej synchronizacji wydajność aplikacji, na przykład OLTP, może spaść. Gdy migracja zostanie zakończona, aplikacja znów będzie pracować z normalną prędkością na docelowym hoście".

Replikacja do zapasowego ośrodka przez WAN

Nowe wydanie Hyper-V będzie obsługiwać replikację przez WAN do rezerwowego ośrodka. Opcja ta umożliwi synchronizację plików maszyny wirtualnej do zdalnego serwera, przy czym jedynym wymaganiem jest posiadanie połączenia TCP/IP. Replikacja ta jest asynchroniczna i może być konfigurowana per maszyna wirtualna.

Według Bogdana Klekota: "w lokalizacji zdalnej nie będzie potrzebna żadna dodatkowa infrastruktura, replikacja może obejmować wybrane maszyny, przy zdefiniowanym dla każdej z nich harmonogramie. Można też będzie zdefiniować liczbę obrazów (snapshot) przechowywanych na docelowym hoście, zależnie od potrzeb".

Opcja ta będzie szczególnie cenna w firmach z sektora MSP, umożliwiając tanią realizację idei ośrodka rezerwowego, gdyż nie są konieczne żadne opcje macierzy dyskowych, a cała infrastruktura może pracować przy wykorzystaniu lokalnych dysków serwerów.

Wirtualny przełącznik sieciowy

Nowa wersja Hyper-V będzie wyposażona w nowy rozszerzalny wirtualny przełącznik sieciowy, do którego partnerzy już opracowują rozwiązania rozszerzające jego funkcjonalność.

Bogdan Klekot mówi: "W chwili premiery nowego hypervisora będą dostępne rozwiązania naszych partnerów, na przykład Cisco Nexus 1000V czy wirtualny firewall firmy 5Nine. W standardzie wprowadzone zostanie grupowanie kart sieciowych (tzw. teaming) także od różnych producentów. Wirtualny przełącznik będzie można rozciągnąć poza data center, także do chmury publicznej. Dzięki temu nie trzeba będzie specjalnie pisać aplikacji pod kątem chmury Azure - wystarczy skopiować wybrane maszyny wirtualne z własnego data center do chmury. Z punktu widzenia aplikacji i samych maszyn nie będzie to miało znaczenia".


TOP 200